Lånen vid Arbis bibliotek förlängs till terminsstarten på hösten

Då Arbis är stängt för att förhindra spridningen av coronaviruset och kommer att vara det åtminstone till sommaren, förlängs lånen vid Arbis bibliotek till den 10.9, en vecka efter att terminen inletts. Lånen förlängs automatiskt så du behöver inte kontakta biblioteket. Inga förseningsavgifter tillämpas p.g.a. den exceptionella situationen.


Vid eventuella frågor eller inköpsförslag för hösten kan du kontakta biblioteket per e-post: biblioteket@hel.fi (primärt) eller telefon: 09 310 494 84. Reservationer som du hade vid stängningstillfället i mars gäller fram till hösten och utlånas till dig sedan när biblioteket har öppnat igen. Ifall du vill annullera en reservation, meddela biblioteket, tack.
Vänlig hälsning och fortsätt att läsa böcker, det är bra på många sätt!

The loans from Arbis Library will be extended until the start of the term in the autumn

Since Arbis is closed due to prevent the spreading of the corona virus at least to the summer, the loans at Arbis Library will be extended to the 10th of September; a week after the term has started. The loans are prolonged automatically, so you don´t need to contact the Library. Delay fees are not applied due to the exceptional situation.


In questions or purchase suggestions in the autumn, please contact by email: biblioteket@hel.fi (primary) or telephone: 09 310 494 84. Reservations that you had at the closing time in March apply to the autumn, but goes in loan to you when the Library opens again. If you want to cancel a reservation, please contact the Library, thank you.
Kind regards and keep on reading books, it is good in many ways!