Mårte Westö och Kjell Westö. Bild Tero Ahonen

Åren – Kjell och Mårten Westö berättar om sin nyutkomna bok

Kjell och Mårten Westö, bröder och uppskattade författare, har skrivit en bok om sin uppväxt och om skrivandet. De intervjuas av bibliotekarien Johan Lindberg.
7.9, onsdag kl. 18.05–19.35.
På Arbis, dagmarsgatan 3 i rum 23 och på Arbis YouTube-kanal

Foto: Tero Ahonen