solen lyser genom gula löv i ett träd

Arbis utökar deltagarantalet på höstens kurser

Restriktionerna som berör deltagarantalet på Arbis kurser och evenemang luckras upp från början av oktober.

Till pågående kurser antas nu flera kursdeltagare från köerna. Till kurser med start i oktober eller senare kan vi anta lika många kursdeltagare som före begränsningarna trädde i kraft.

Begränsningarna i deltagarantalet på föreläsningar, konserter och evenemang upphör också att gälla.
Rekommendationen om användning av ansiktsmask och handsprit i Arbis utrymmen är fortfarande i kraft.

Det finns ännu plats på många kurser och du kan anmäla dig under hela läsåret. Du hittar alla kurser och aktuellt information om lediga kursplatser på nätportalen ilmonet.fi.