Arbis beviljades understöd att införa kompetensmärken i hantverksskolan Händig

Arbis har beviljats ett understöd på 2000 euro av TIEKE ry för att utarbeta och införa kompetensmärken i hantverksskolan Händig.

Ett kompetensmärke, eller Open Badge, är ett flexibelt system för validering av kompetenser och förmågor. Märket synliggör kunskaper man uppnått i hobby- och kursverksamheter på fritiden, i arbetslivet eller genom frivilligarbete. Märket är digitalt och kan delas på den personliga profilen i t.ex. LinkedIn, Twitter eller Facebook. Open Badges har en global spridning och används av privatpersoner, föreningar, organisationer och företag.

Arbis har utarbetat och tagit i bruk kompetensmärken i två ämnen för vuxna studerande redan under läsåret 2018–2019. Nu vill vi införa kompetensmärken också för de barn som deltar i den grundläggande konstundervisningen. Målet är att på sikt skapa digitala kompetensmärken för alla de elva studiehelheter som erbjuds i Hantverksskolan Händig enligt läroplanen för den grundläggande konstundervisningen i slöjd.

Kursdeltagarna kommer att få handledning i hur de anhåller om kompetensmärken och hur de lägger upp bevis på att de uppnått färdigheterna för studiehelheten.