Publik i festsal med ryggarna mot kameran

Arbis kundupplevelseenkät: ”En värdefull tjänst för Helsingforsare!”

Arbis kursdeltagare är väldigt nöjda med Arbis verksamhet och man rekommenderar gärna tjänsterna åt andra. Det visar Arbis senaste kundupplevelseenkät.

Personerna som svarade på enkäten fick med hjälp av några påståenden utvärdera undervisningen och studierna på Arbis. Resultaten visar att man njuter av att delta i undervisningen och trivs också annars i huset.

Majoriteten av de svarande upplever att kurserna har tydliga inlärningsmål och dom allra flesta har fått respons av läraren för att utvecklas. Undervisningen anser man vara välplanerad och ske i växelverkan med kursdeltagarna. Växelverkan upplevs som något lägre på webbkurserna, men den ligger ändå på en god nivå.

Lärarna lyfts upp som kvalificerade och sakkunniga. ”Många lärare får en särskild eloge och de som lyfts upp med namn kommer att få sin feedback levererad”, säger Arbis biträdande rektor Pia Nybom.” ”Vi tar också till oss de kommentarer som påtalar brister i undervisningen och diskuterar dem i kollegiet, fortsätter hon.”

Inkluderande och trevlig atmosfär

I de öppna svaren får särskilt atmosfären och Arbisandan tack: ”Arbis är som ett andra hem”, ”en skatt och en svenskspråkig oas”, nämner man. En kommentar som återkommer är det vänliga bemötandet man får av personalen. Dessutom upplever man huset som rent och snyggt med inspirerande konst på väggarna.

”Det är särskilt roligt att läsa kommentarer som bekräftar Arbis vision och värdegrund”, berättar Pia Nybom och ger ett exempel: ”Jag upplever Arbis som en välkomnande, inkluderande och stimulerande mötesplats. Ett ställe där gemensamma intressen förenar människor med olika bakgrund och av olika ålder.”

Arbis kundupplevelseenkät genomfördes i november 2021 för tredje gången i det här formatet. Antalet svarande var 1424 vilket ger en svarsprocent på 26. Svarsaktiviteten har ökat en aning för varje år som enkäten genomförts.

Text: Pia Nyblom
Bild:  Gabriel Olavarria