tre glada kvinnor i solsken

Arbis kundupplevelseenkät: ”Arbis känns lite som ett andra hem”

Arbis kursdeltagare uppskattar lärarnas sakkunnighet. Det visar Arbis senaste kundupplevelsenekätet.

I Arbis senaste kundupplevelseenkät framkommer det att kursdeltagarna uppskattar lärarnas innehållsmässiga och pedagogiska sakkunnighet.

Personerna som svarade på enkäten fick med hjälp av några påståenden utvärdera undervisningen och studierna på Arbis. Resultaten visar att man upplever att kurserna är välplanerade och har tydliga inlärningsmål samtidigt som man njuter av att få delta undervisningen.
”Det här är väldigt uppmuntrande och dessutom är resultatet lite bättre än jämförelseresultatet från enkäten som genomfördes året innan”, säger Arbis biträdande rektor Pia Nybom.

Enkäten innehöll också frågor som tangerade coronapandemin, till exempel hur kursdeltagarna upplevt informationsgången, de vidtagna försiktighetsåtgärderna och känslan av trygghet i närundervisningen. Här visar resultatet att deltagarna är nöjda med hur Arbis hanterat pandemin.

Också möjligt att kommentera fritt

Personerna som svarade på enkäten hade även möjlighet att fritt kommentera Arbis verksamhet.

En person skriver till exempel att ”Arbis känns lite som ett andra hem. Stämningen är varm och positiv”.

En annan person gav webbplatsen Ilmonet, där man anmäler sig till Arbis kurser, ris: ”Det är inte lätt att anmäla sig till kurser via Ilmonet, sidan kunde uppdateras.”

Pia Nybom berättar att det kom in en del kommentarer som gäller specifika kurser och att all respons har vidarebefordrats till respektive lärare.

”Den information vi får av våra kursdeltagare i enkäter och kursutvärderingar är väldigt betydelsefull för utvecklingsarbetet på Arbis.”

Arbis kundupplevelseenkät genomfördes i november 2020. 1391 personer svarade på enkäten.