Föreläsning online: Amazonas bakom rubrikerna

Det gröna eldoradot lockar markspekulanter, guldgrävare, och gruvjättar. Skrotad övervakning och kriminalitet möjliggör skövling av skog. Samtidigt finns en utarbetad miljölagstiftning i Amazonas och statliga skogar utnyttjas hållbart. Föredaragshållaren Johan Slätis gör en doktorsavhandling i Brasilien.

26.1, onsdag kl. 18.05–19.35,

online på Arbis YouTube-kanal