Åland 100 år – ett örike i Finland igår, idag och i morgon

I början på 1900-talet var det inte självklart att det nyfödda Finland skulle bli tvåspråkigt. Om Åland skulle blivit en del av Sverige, hur skulle det ha gått med svenskan i Finland? Ålands riksdagsledamot Mats Löfström och Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, kommer att samtala om Ålands historia, nutid och framtid.

22.3, tisdag kl. 14.00–15.30

Arbis, Dagmarsgatan 3 i rum 23 och online på Arbis YouTube-kanal