Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Seurasaarenselkä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Matti Miinalainen.

Merialueen tila koheni Seurasaarenselän alueella

Helsingin rannikkovesien ekologinen laatu vaihtelee viisiportaisella asteikolla tyydyttävän ja välttävän välillä. Laajalahden ja Seurasaarenselän alueen ekologinen laatuluokka nousi huonosta välttäväksi, mikä johtui pohjan eliöstön runsastumisesta. Ulkosaariston tila pysyi muuttumattomana.

Sisäsaariston ja lahtialueiden ekologinen laatuluokitus on kohentunut viime vuosina eniten Suvisaariston ja Lauttasaaren sekä Villingin ympäristöissä. Suvisaariston ja Lauttasaaren ympäristössä muutos johtuu pääosin pohjan eliöstön runsastumisesta ja Villingin ympäristössä sekä pohjaeliöstön runsastumisesta että veden ravinnepitoisuuksien lievästä laskusta.

Seurasaarenselän alueen tila parani huonosta välttäväksi

Suurin muutos edelliseen luokittelukierrokseen verrattuna havaittiin Laajalahden ja Seurasaarenselän alueella. Sen ekologinen laatuluokitus on pitkään vaihdellut huonon ja välttävän välillä. Ekologinen laatuluokka nousi jaksolta 2012–2015 jaksolle 2013–2016 huonosta välttäväksi, koska liejusimpukat runsastuivat Seurasaarenselällä. Alueen tila on yhä huolestuttava, eikä merkittävää tilan paranemista odoteta lähivuosina.

Helsingin ulkosaariston merialueen ekologinen laatuluokitus on pysynyt tyydyttävänä 40 vuotta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tila on kohentunut hieman, koska veden ravinnepitoisuudet ovat pienentyneet, mutta muutos ei ole ollut tarpeeksi suuri nostamaan tilaa luokkaan ”hyvä”. Ulkosaariston tilaan vaikuttaa suuresti koko Suomenlahden tila.

Rannikkovesien ekologinen laatuluokitus perustuu laskennalliseen ekologiseen laatusuhde (ELS) -arvoon, joka lasketaan neljän vuoden jaksoille. Laskennassa otetaan huomioon rannikkomeren eliöstö sekä veden ravinnepitoisuudet ja näkösyvyys.

Helsingin kaupunki tuottaa vuosittain pääkaupunkiseudun rannikon merialueeseen kuuluvien vesimuodostumien ekologisen laatuluokituksen. Valtion ympäristöhallinto toteuttaa valtakunnallisen luokituksen neljän vuoden välein (http://www.ymparisto.fi/pintavesientila).

Itämeren tilan seurannan internetsivut, josta löytyy viimeisimmän ekologisen laatuluokituksen karttakuva, merialueen pitkän ajan muutosta ilmentävien aineistojen visualisointeja sekä viimeisimmät merialueen tilaa kuvaavat raportit. Aineistot kerätään pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailussa, johon osallistuu useita tahoja.

JAA