Mies ja nainen kumartuneena lieden äärellä opiston kotitalousluokassa.

Työväenopiston uusi opetussuunnitelma määrittelee tavoitteet tuleville vuosille

Helsingin työväenopisto uusi opetussuunnitelma määrittelee opiston tehtävän ja opetuksen tavoitteet tuleville vuosille. Opetussuunnitelma kuvaa, millaista opetusta opisto tarjoaa, millaisin menetelmin sitä annetaan ja millaisen oppimiskäsityksen mukaisesti oppimista tavoitellaan. Suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2020.

Kaupunkilaisten muuntuvat oppimistarpeet ja kaupungin väestörakenteen muutos vaativat sekä opiston opetuksen kohdentamista uudelleen että uusien kohderyhmien määrittelyä. Myös opetuksen digitaalisuuden kehitys, vapaan sivistystyön opintojen arviointi ja osaamisen tunnustaminen sekä verkko-opetus ovat muuttaneet opiston opetusta ja sen toteuttamista.


Opetussuunnitelman painotetuiksi tavoitteiksi on valittu neljä pääteemaa

  1. moninaisuuden huomioiminen,
  2. kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen,
  3. demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen ja
  4. kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hillintä.

Teemojen taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset kehityslinjat, kaupungin strategiset tavoitteet sekä opiston oma tehtävä. Nämä pääteemat ohjaavat opetuksen ja toiminnan suunnittelua koko opistossa seuraavina vuosina.

Yhtenäinen pedagoginen linja tasavertaistaa tarjottavaa opetusta ja tukee opettajan itsenäistä työtä. ”Työväenopistossa opettaa vuosittain yli 800 tuntiopettajaa, joten yhteisten pedagogisten tavoitteiden laatiminen on tärkeää”, opiston rehtori Ville Ylikahri toteaa.

Opiston ainealoittaiset opetussuunnitelmat päivitetään syksyn 2020 aikana vastaamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Työväenopiston opetussuunnitelma 2020 (pdf-tiedosto)

Uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 9.6.2020.