Työväenopiston asiakaskyselyssä arvioidaan palveluiden laatua ja verkko-opetusta

Helsingin työväenopiston vuoden 2021 asiakaskysely käynnistyi 8.11.2021. Kyselyssä kartoitetaan asiakkaiden kokemuksia opetuksesta, opintojen sisällöstä ja laadusta, henkilöstön toiminnasta, ilmoittautumisen sujuvuudesta sekä erityisesti verkko-opetuksesta. Tulokset antavat opistolle arvokasta tietoa toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Opiston asiakkaille kysely lähetetään sähköpostitse. Kysely on avoinna 28.11. saakka.

Viime vuonna kysyttiin asiakkaiden kokemuksia erityisesti viestinnästä ja etäopiskelusta korona-aikana. Näistä kummastakin opisto sai kiitettävän palautteen. Osa vastaajista kaipasi kuitenkin verkko-opiskeluun lisää yhteisöllisyyttä.

Asiakaskyselyn tulokset analysoidaan joulukuun aikana ja niistä tiedotetaan asiakkaille helmikuussa.

Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yksi 100 euron ja kolme 50 euron lahjakorttia opiston kursseille.

Lisätiedot
Jonna Martikainen
koulutuspäällikkö, taitoaineet
jonna.martikainen@hel.fi, 09 310 88581