Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Työväenopisto määritteli tavoitteet digitalisaation kehittämiseksi

14.03.2019 14:00

Tulevaisuudessa Helsingin työväenopistossa opitaan tietoyhteiskunnassa tarvittavia taitoja monipuolisissa oppimisympäristöissä, toimivin ajantasaisin laittein. Vasta valmistuneessa digitalisaatiosuunnitelmassa on määritelty tavoitteet ja suuntaviivat opiston digipedagogiikan kehittämiselle.

Työväenopiston tavoite on kehittää henkilöstön pedagogista ja digitaalista osaamista sekä opiston pedagogista toimintakulttuuria avoimeksi, osallistavaksi ja verkostoituneeksi jakamisen kulttuuriksi. Tavoite on myös lisätä opetuksen vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta.

Laadukasta opetusta monipuolisissa oppimisympäristöissä

Työväenopiston opetustiloja kehitetään mallioppimisympäristö-ajatuksen pohjalta. Digitalisaatiosuunnitelmassa opisto on määritellyt neljä varsinaista mallioppimisympäristöä sekä yhden liikkuvan oppimisyksikön. Mallioppimisympäristössä on määritelty vähimmäisvarustelutaso, joka oppimistilasta tulee löytyä. Suunnitelma toimii myös pohjana digitaalisten laitteiden hankinnoille.

Opiston asiakkaille digitalisaation kehittäminen näkyy laadukkaana opetuksena ajantasaisin menetelmin ja laittein monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kuntalaisille järjestetään digitaalisuuteen ja digitaaliseen oppimiseen liittyviä tapahtumia sekä digitaalisuutta tukevia kokeilevia kursseja.

Koulutusta ja uusia oppimisalustoja

Opettajia koulutetaan digitaalisuuteen sekä erilaisten oppimisalustojen käyttöön. Tavoite on käyttää opetuksessa erilaisia oppimisalustoja vähintään 7 %:lla kursseista. Opettajainhuoneiden varustelut nykyaikaistetaan. Myös opiston ulkopuoliset opetustilat, koulut ja palvelukeskukset varustetaan toimivin ja ajantasaisin laittein.

Digipedagogiikan kehittäminen -hanke

Työväenopisto toteutti digipedagogiikan kehittämishankkeen Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen tuella vuosina 2017-2018. Kehittämishanke toteutettiin yhdessä työväenopiston henkilöstön kanssa. Hankkeen aluksi kartoitettiin henkilöstön valmiuksia ja motivaatiota hyödyntää digitaalisia laitteita ja menetelmiä opetustyössään. Kartoituksen pohjalta laadittiin henkilöstökoulutusstrategia, minkä puitteissa toteutettiin 52 räätälöityä koulutustilaisuutta tai luentoa. Opetushallituksen avustus mahdollisti projektisuunnittelijan palkkaamisen hankkeelle. Työväenopiston digitalisaatiosuunnitelmaan on luettavissa opiston nettisivuilla.


Lisätiedot:
Ville Ylikahri, rehtori
Puh. 09 310 88501, 050 552 3674
JAA