Sirkku Ikonen.

Koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen: ”Haluamme, että työväenopistossa on turvallinen ilmapiiri”

Työväenopistossa päivitetään kevään aikana lakivelvoitteista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Työryhmään kutsuttiin loppuvuodesta myös opiskelijaedustajia mukaan: yksi opiskelijaedustaja ilmoittautui ryhmään.

– Haluamme, että työväenopisto on paikka, jossa on turvallinen ilmapiiri ja johon jokaisen on helppo tulla, toteaa työryhmää luotsaava Sirkku Ikonen.

– Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluvat vahvasti vapaan sivistystyön periaatteisiin.

Saavutettavuus on moniulotteista

Koska maailma muuttuu jatkuvasti, on tärkeää, että tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta keskustellaan jatkuvasti.

– Vaikka keskeinen periaatteemme on olla kaikille avoin, ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että kaikkien on yhtä helppoa osallistua toimintaamme ja että olemme aidosti saavutettavia, sanoo Ikonen.

Saavutettavuutta ja esteettömyyttä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Fyysinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki pystyvät liikkumaan tiloissa esteettömästi, eivätkä aistivammat estä toimintaan osallistumista.

Esteet osallistumiseen voivat olla myös esimerkiksi taloudellisia tai liittyä palveluiden digitaalisuuteen. Ikosen mukaan palveluiden sosiaalinen ja psyykkinen saavutettavuuskaan ei aina ole itsestään selvää.

– Sosiaalisella ja psyykkisellä saavutettavuudella tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä tai väheksymisestä.

Avoimia keskustelutilaisuuksia maaliskuussa

Osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoitusta järjestetään maaliskuussa kaksi yleisölle avointa keskustelutilaisuutta. Keskustelut järjestetään verkossa ja ne toteutetaan Erätauko-dialogin periaatteiden mukaan.

Keskustelujen avulla pyritään saamaan tietoa, toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työväenopistossa.

Lisäksi työväenopisto toteuttaa kevään aikana asiakkaille suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn.

– On tärkeää kuulla suunnitelmaa varten monenlaisia näkökulmia erilaisilta ihmisiltä, jotta voimme kehittää opistoa niin, että kaikki ovat meille aidosti tervetulleita.

Tule keskustelemaan kanssamme Teamsissa, onko Helsingin työväenopisto mielestäsi tasa-arvoinen ja yhdenvertainen paikka. Keskustelut pidetään 8.3. ja 10.3. ja ne ovat luottamuksellisia. Mukaan mahtuu 30 henkilöä.

Ilmoittaudu 3.3. mennessä osoitteessa: https://forms.gle/LTsyEJ4zPrcnju7K6

Lisätiedot

Emmi Komlosi
emmi.komlosi@hel.fi
09 310 80210

Tutustu Erätauko-keskusteluun

Kuva: Sirkku Ikonen