Kuva: Sakari Röyskö

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttely avaa ikkunan nyky-Suomen kielimaisemaan

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttely Helsingin työväenopiston Opistotalon Aulagalleriassa 16.1.–14.2.2019 esittelee suomalaisten elinpiiriä ja kielimaisemaa ja tekee tutuksi erikielisten ja -taustaisten suomalaisten kielellisiä kokemuksia. Näyttelyssä on esillä valokuvia, tekstejä sekä ääni- ja videonäytteitä. Näyttelyn kuvat on ottanut valokuvaaja Sakari Röyskö.

Näyttely on osa Helsingin yliopiston Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -tutkimushanketta, jossa on kerätty yli sadan Suomessa asuvan ihmisen kielellinen elämäkerta haastattelemalla. Haastatellut ovat 6–104-vuotiaita eri puolilla maata asuvia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kielivähemmistöjen edustajia. Haastateltavien valinnassa on otettu huomioon väestöpainotettu alueellinen edustavuus siten, että nyky-Suomen kielellinen moninaisuus saadaan näkyviin.

Haastattelun teemat liittyvät kunkin yksilön asuinhistoriaan, perheeseen, elämänvaiheisiin ja käsityksiin omasta kielenkäytöstä ja kielitaidosta sekä eri kieliin ja kielimuotoihin liittyviin asenteisiin. Haastattelussa on kysytty esimerkiksi, milloin haastateltava on ensi kertaa kiinnittänyt huomiota erilaisiin puhetapoihin, mitä suomen kieli merkitsee hänelle ja mitä kieliä hän osaa.

Haastatteluaineisto on kerätty lukuvuonna 2017–2018 pääosin opiskelijavoimin hankkeeseen liittyvällä kurssilla. Kurssi järjestettiin Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Aineistoa tutkitaan kielitieteen, kansatieteen, folkloristiikan ja sosiaalipolitiikan menetelmin.

Aineistossa on pyritty uudenlaiseen avoimuuteen: suuri osa haastatelluista on antanut luvan käyttää oikeaa etunimeään, ja näyttelyssä esillä olevat henkilöt antavat omat kasvonsa kielinäytteille. Valokuvaaja Sakari Röyskö on kuvannut osan haastatelluista.

Näyttely 16.1.–14.2.2019
Avajaiset ke 16.1. klo 18
Opistotalo, Aulagalleria, 2. krs, Helsinginkatu 26
Näyttely on avoinna ma–pe klo 8–22, la–su klo 9–18.

Luennot ke 16.1.–30.1. klo 17–18.30
Opistotalo, Viipurinsali, 2. krs, Helsinginkatu 26

16.1. ke Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttelyn avajaisten luento
Luento klo 17–18 Viipurinsali. Näyttelyn avajaiset klo 18–19 Aulagalleria.
Luennoitsijat hankkeen tutkijat ja valokuvaaja Sakari Röyskö

23.1. ke Monikielisyys kielielämäkerroissa, FT Kaarina Mononen
Helsinkiläinen kielielämäkerta, professori Pirkko Nuolijärvi

30.1. ke Mikä kielessä ärsyttää?, FT Katri Priiki
Kielellinen kohteliaisuus kielielämäkertojen valossa, dosentti Hanna Lappalainen

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -tutkimushankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Kielipankki, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Kotimaisten kielten keskus, ja se on Koneen Säätiön rahoittama. Näyttely kiertää kevään aikana ainakin Tampereella, Oulussa ja Joensuussa.

Lisätietoja
Hanna Lappalainen, hankkeen johtaja
hanna.lappalainen@helsinki.fi
puh. 050 318 5250

Pirkko Nuolijärvi, hankkeen johtaja
pirkko.nuolijarvi@gmail.com
puh. 044 989 9779

https://blogs.helsinki.fi/100suomalaista/

Näyttely
https://www.facebook.com/events/328109117785572/

Luennot
https://www.facebook.com/events/1904844569571028/