Työväenopistossa opitusta saa halutessa todistuksen, jolloin opittua voi hyödyntää muissa opinnoissa. Kuva: Jonas Tana

Työväenopistossa käyttöön osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työväenopistossa on otettu syksyllä 2018 käyttöön osaamisen ja tunnistamisen ja tunnustamisen mallin. OSSU eli osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa, että aiemmin opittu ja hankittu osaaminen on mahdollista sisällyttää muihin opintoihin, esimerkiksi osaksi ammatillista- tai lukiotutkintoa.

Työväenopisto ei tarjoa tutkintoja opiskelijoilleen, mutta työväenopistossa opittu osaaminen on mahdollista lukea osaksi muita opintoja. Työväenopisto ei myöskään muuta opetustaan opiskelijan muun opiskelun vaatimusten mukaan, vaan tarkoitus on käyttää opistossa opiskeltua sellaisenaan muussa opiskelussa hyväksi.

Osaamisen tunnustamisen mallin avulla työväenopisto haluaa helpottaa opistossa saavutetun osaamisen hyväksilukemista toisessa oppilaitoksessa sekä tehdä asiakkaille näkyväksi mahdollisuuden osaamiseen tunnistamiseen. OSSU:n avulla on tarkoitus vahvistaa kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen polkua.

Lisätiedot

Sirkku Ikonen
koulutuspäällikkö
sirkku.ikonen (at) hel.fi
puh. 09 310 88561

JAA