MIes levittää käsiään tietokoneen ääressä. Kuva: Unsplash

Monilukutaitojen viikolla opitaan nykyajan kansalaistaitoja

Työväenopiston monilukutaitoviikon ohjelmassa 25.11.–30.11. on yleisölle avoimia luentoja ja työpajoja, joissa käsitellään erilaisten tekstien tulkintaa ja tuottamista, kuunnellaan ja äänitetään sekä puhutaan elokuvan kielestä. Päätapahtumapaikkana on Opistotalo, Helsinginkatu 26.

Viikko huipentuu Kansalaisen monilukutaito -seminaariin lauantaina 30.11. Seminaarin puheenvuoroista vastaavat yliopistonlehtori Reijo Kupiainen ja tutkija Eliisa Vainikka Tampereen yliopistosta sekä yliopistonlehtori Sara Sintonen Helsingin yliopistosta.

Monilukutaitoa tarvitsee jokainen

Monilukutaidot ovat entistä tärkeämmässä roolissa tietotulva-ajassamme. Nykyään tekstiksi voidaan käsittää kaikki erilaiset merkityksiä luovat kokonaisuudet kuten kuva, liikkuva kuva ja musiikki.

Monilukutaitojen myötä ihminen osaa katsoa asiaa monelta eri kantilta, sillä totuuksia samasta asiasta voi olla useita.

”Toki useimmat meistä tuottavat tekstiä, kuvia ja audiovisuaalisia viestejä koko ajan sen kummemmin asiaa miettimättä. Mutta kuinka hallitusti tämä tapahtuu, onkin toinen asia”, sanoo viikkoa koordinoiva media-alan suunnittelijaopettaja Mikko Kettunen.

”Kansalaisen tulisi kyetä viestimään niin, ettei esimerkiksi aiheuta ongelmia sosiaalisessa mediassa.”

Viestien tulkintaa ja empatiataitojen kehittymistä

Monilukutaidoilla tarkoitetaan myös kykyä tulkita viestintää oikeaa taustaa vasten. Esimerkiksi uutisia lukiessa tulee kyetä pohtimaan, kuka tiedon on tuottanut ja miksi. Kenen näkökulmasta uutinen on tuotettu?

Monilukutaitoinen henkilö kykenee vaihtamaan näkökulmaa ja pohtimaan, miten saman asian voi nähdä eri tavalla riippuen taustasta.

”Tavallaan kyse on myös empatiataitojen kehittymisestä: kyetään katsomaan samaa asiaa aidosti toisen ihmisen silmin”, selittää Mikko Kettunen.

Katso ohjelma

hel.fi/tyovaenopisto

facebook.com/helsingintyovaenopisto

Lisätiedot:

Mikko Kettunen
media-alan suunnittelijaopettaja
puh. 09 310 88595
mikko.kettunen@hel.fi