Suoraan sisältöön
Etusivu
                              Muut kielet ▼
A A A
Työväenopiston johtokunta myöntää avustuksia tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Työväenopistolta avustusta tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja yksinäisyyteen

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta myöntää avustusta vuodelle 2018 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Johtokunta päätti 21.2.2017, että vapaan sivistystyön avustukset myönnetään yleisavustuksen luonteisesti vuonna 2018 toimintaan, joka liittyy teemoihin tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy. Toiminnan tulee olla helsinkiläisille suunnattua.

Avustuksen suuruuteen vaikuttavat toiminnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai yhteistyöprojektina Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa. Tämän lisäksi Helsingin työväenopiston talousarvion avustusmäärärahasta voidaan myöntää avustusta Helsingin suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistys ry:lle.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomenkielisen työväenopiston verkkosivuilta http://www.hel.fi/www/sto/fi/paatoksenteko/avustukset/.

Hakemusten jättäminen tapahtuu Helsingin kaupungin asiointipalvelut -sivustolla asiointi.hel.fi.

Hakuaika päättyy 10.11.2017 klo 16.00.

Asia valmistellaan vuosittain johtokunnan joulukuun kokoukseen.

Lisätiedot:

Taina Saarinen
rehtori
puh. 09 310 88501
taina.h.saarinen@hel.fi

Tarja Humalainen
ts. kehittämispäällikkö
puh. 09 310 88503
tarja.humalainen@hel.fi 

JAA