Kuvituskuva: tabletteja ja kannettava tietokone.

Digileikkipuistot starttaavat etänä

Helsingin työväenopiston ja varhaiskasvatuksen yhteinen digileikkipuistotoiminta käynnistyy etäyhteyksin huhtikuussa. Toiminta on tarkoitettu vieraskielisille pienten lasten vanhemmille: lasten leikkiessä aikuiset oppivat suomen kieltä ja digitaitoja.

Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä palvelut löytyvät yhä enenevässä määrin netistä. Palvelujen käyttö voi olla vaikeaa suomenkieliselle, puhumattakaan muuta kieltä äidinkielenään käyttävälle. Työväenopisto ja varhaiskasvatus ovat vastanneet tähän haasteeseen luomalla matalan kynnyksen oppimismahdollisuuksia leikkipuistoon.

Oppimista toiston avulla

Varhaiskasvatuksen Kotoklubi Kaneli järjestää normaalioloissa lähes kahdessakymmenessä leikkipuistossa toiminnallista suomen kielen opetusta vieraskielisille vanhemmille ja lapsille. Yhteistuokioissa leikitään ja lauletaan. Kielen oppiminen tapahtuu toiston avulla.

Digileikkipuistoksi toiminta muuttuu, kun mukaan astelee työväenopiston tietotekniikan opettaja. Päivän digiteema voi olla esimerkiksi nettipankki, kirjasto, Kela tai HSL:n reittiopas. Digitaitoja harjoitellaan puhelimilla sekä tableteilla.

– Kotoklubi Kanelin vetäjä hoitaa suomen kielen opettamisen ja meidän digiope hoitaa digiopetuksen. Eli digisanastoakin opitaan toisto-metodilla, projektikoordinaattori Elina Mäkilä selventää.

– Osallistujille saattaa olla täysin uutta, että reseptin voi uusia netissä tai että netistä voi katsoa vaikkapa koronatestin tulokset. Moni vieraskielinen ei myöskään tiedä, että kirjastosta voi varata ja lainata erikielisiä kirjoja, toteaa tietotekniikan opettaja Maikku Sarvas.

– Vaikka mobiililippu olisikin jo tuttu, niin reittiopas ja sen hyödyntäminen voivat olla uusia arkea helpottavia taitoja.

Matala kynnys myös etänä

Vallitsevasta pandemiasta johtuen digileikkipuistot käynnistyvät huhtikuun alussa etäyhteyksin Teamsin välityksellä. Vaikka aikuisille opetetaan verkon välityksellä asioita, ovat lapset tervetulleita seuraan.

– Tämä on matalan kynnyksen toimintaa tutussa ympäristössä. On tärkeää, että vanhemmat voivat tulla mukaan vapaasti ja oppia myös toisiltaan. Koska korona rajoittaa nyt tapaamisia, haluamme tarjota toimintaa etänä ja sitä kautta tuoda ihmisiä yhteen, jatkaa Mäkilä.

Digileikkipuiston toiminta on kaikille avointa ja maksutonta, eikä tapaamisiin tarvitse erikseen ilmoittautua. Kevään teemat on lyöty lukkoon toukokuun loppuun saakka.

Lisätiedot

Ilmonet.fi
Kotoklubi Kaneli