Suomenkielen kurssilaisia Silkkukutomon luokkatilassa.

Vapaan sivistystyön avustuksen teemana kaupunkilaisten osallisuuden kehittäminen ja kotoutumisen tukeminen

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta vuodelle 2020 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille.

Vuoden 2020 avustuksen teemana on kotoutumisen tukeminen sekä kaupunkilaisten osallisuuden kehittäminen.

Vapaan sivistystyön avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä. Avustuksen tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä sekä lisätä eri oppilaitosten ja yhdistysten välistä yhteistyötä.

Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Vuoden 2020 avustuksiin on varattu yhteensä 80 000 euroa. Hakuaika on 1.4.–8.11.2019. Avustuksia haetaan internetissä asiointi.hel.fi-palvelussa.

Vuoden 2019 avustukset myönnettiin 12.2.2019. Päätöksen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan pöytäkirjasta.

 Lisätiedot: Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, ville.ylikahri@hel.fi, puh. 09 310 88501