Helsinginkadun Filharmonikkojen Theme & Variations

Opiston asiakaskyselyssä arvioidaan palveluiden laatua

Helsingin työväenopiston vuoden 2019 toimintaa arvioiva asiakaskokemuskysely on käynnissä 1.12.2019 saakka.

Uudistetussa kyselyssä paneudutaan aiempaa laajemmin opetukseen, opintojen sisältöihin ja laatuun, henkilöstön toimintaan sekä opiskelemaan pääsyn sujuvuuteen. Kyselyn tulokset antavat opistolle arvokasta tietoa toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Opiston asiakkaille kysely lähetettiin sähköpostitse 11.11. Kyselyyn voi vastata myös oheisen linkin kautta https://bit.ly/2OeuH3s

Asiakaskyselyn tulokset analysoidaan joulukuun aikana ja niistä tiedotetaan asiakkaille viimeistään tammikuussa.

Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yksi 100 euron ja kolme 50 euron lahjakorttia opiston kursseille sekä 10 Helsinki-kangaskassia.

Lisätiedot:
Jonna Martikainen
koulutuspäällikkö, taitoaineet
jonna.martikainen@hel.fi, 09 310 88581