Työ Helsingin kaupungilla vetää puoleensa, selviää Työterveyskyselyn tuloksista.

Työterveyskysely: Helsinki on hyvä työpaikka, ja kaupungin työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä

Työ Helsingin kaupungilla vetää puoleensa. Työntekijät ovat sitoutuneita, he kokevat työnsä mielekkääksi, ja työyhteisöissä on vahva luottamuksen ilmapiiri. Työstä palautuminen on puolestaan heikentynyt viime vuosina, ja stressi sekä unettomuus ovat lisääntyneet. Tulokset selviävät Työterveys Helsingin tekemästä Työterveyskyselystä, jolla kartoitettiin Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja työkykyä marras-joulukuussa 2017.

Kyselyn tuloksista ilmenee, että kaupungin työyhteisöjen vahvuuksia ovat työntekijöiden luottamus toisiinsa ja esimiehiin sekä yhdessä tekemisen ja vastavuoroisuuden ilmapiiri. Työntekijät ovat innokkaita ja tarmokkaita sekä omistautuneita työhönsä.

− Helsingin kaupungin työpaikoilla on valtavasti voimavaroja, jotka ovat kannatelleet ihmisiä kaupungin isossa organisaatiouudistuksessa, Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen kertoo.

− Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota johtamiseen ja esimiestyöhön jo vuosien ajan. Organisaatiouudistuksessa olemme panostaneet johtamiseen ja henkilöstön osallistamiseen esimerkiksi työpajoilla ja tehostetulla viestinnällä. Uskon, että kaikella tällä on ollut vaikutusta siihen, että luottamus esimiehiin ja koko kaupunkiin on pysynyt hyvällä tasolla haastavassa muutostilanteessakin, Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi sanoo.

Työterveyskyselyn tulosten mukaan huomiota kannattaa kiinnittää työkykyriskeihin. Koettu stressi ja unettomuus ovat lisääntyneet, eikä työstä palautuminen ole yhtä hyvää kuin aiempina vuosina.

− Kysely toimii sähköisenä terveystarkastuksena, jolla pyrimme löytämään varhaisia työhyvinvoinnin riskejä. Jokainen kyselyyn vastannut on saanut henkilökohtaisen palautteen, ja työkykyriskissä olevat ovat saaneet kutsun työterveyshuoltoon. Uskon, että hyötyä ja hyvinvointia syntyy, kun työterveys keskittyy ennakointiin ja työkykyasioiden tehokkaaseen hoitoon, Pohjonen sanoo.

Työterveyskyselyn tuloksia on verrattu edellisten vuosien kyselytuloksiin. Kysely toteutettiin kuudennen kerran, ja siihen vastasi lähes 18 000 Helsingin kaupungin työntekijää. Vastausprosentti oli 57 %.

Lisätiedot:
Tiina Pohjonen, toimitusjohtaja, Työterveys Helsinki
050 571 2668
tiina.pohjonen@hel.fi

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, Helsingin kaupunki
050 380 9678
marju.pohjaniemi@hel.fi

Työterveys Helsinki on Suomen suurimman työnantajan, Helsingin kaupungin oma työterveyshuoltoyksikkö. Tuotamme työterveyspalvelut kaupungin noin 38 000 työntekijälle.