Toimiva työterveysyhteistyö näkyy arjessa

Talpa ja Työterveys Helsinki aloittivat vuonna 2016 tiiviimmän yhteistyön osana Työterveyslaitoksen hanketta. Selkeämmät roolit ja syvempi luottamus näkyivät konkreettisesti, kun vuoden aikana saatiin sairauspoissaoloja vähenemään tuntuvasti. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 10.10.2018.

Talpan toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen ja Työterveys Helsingin palvelupäällikkö Marja Poikonen kertoivat päätöstilaisuudessa, miten hanke muutti toiminnan todelliseksi yhteistyöksi. Seminaarin puheenjohtaja totesi, että yhteistyö on hieno esimerkki siitä, että tiedon lisäksi tarvitaan ymmärrystä ja yhteistä arvopohjaa, kumppanuutta.

Kuivalainen ja Poikonen saivat myös kiitosta kertoessaan avoimesti, miten hankalasta lähtötilanteesta oli päästy toimivaan yhteistyöhön: luottamus oli rakentunut vuoropuhelun sekä roolien ja vastuunjaon selkiyttämisen kautta.

Katso seminaaritallenne tästä ( 1:10-1:35). Tilaisuuden kaikki esitysmateriaalit löytyvät Tampereen yliopiston loppuseminaariin liittyvästä uutisesta.

TTL: Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt (2015-2018) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Työterveyslaitoksen rahoittama hanke ja osa isompaa Tampereen yliopiston koordinoimaa Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) hanketta.

Teksti: Kati Toikka / Talpa

Talpa on Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos.


Lue myös:

Työterveys Helsingin toimintakertomus 2016: Yhteistyö lisää työkykyisiä päiviä (s. 16-19)

Työterveysneuvottelussa ratkaisuja työssä pärjäämiseen (30.5.2018)


JAA