maisema Helsingistä

Oma työterveyshuolto tukee kaupungin strategisia tavoitteita

Työterveys Helsinki on Helsingin kaupungin oma työterveyshuolto ja kaupungin liikelaitos. Tällaisella omalla työterveyshuoltoyksiköllä on erityinen tuntemus ja ymmärrys siitä, mitä kaupunki työnantajana haluaa. Tärkeintä ovat strategiasta johdetut yhteiset tavoitteet sekä kaupungin ja sen töiden olosuhteiden tuntemus. Näitä oman työterveyshuollon hyötyjä painottaa kaupunginkanslian henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi.

− Kun meillä on oma työterveyshuolto, toimenpiteet ja tavoitteet pystytään asettamaan paljon tiukemmin strategian mukaisesti kuin jos meillä olisi ulkoinen palveluntuottaja. Lisäksi meillä on valtavan suuri ja monipuolinen organisaatio, joten Työterveys Helsingillä on iso tehtävä kaupungin erilaisten toimintojen tuntemisessa, Pohjaniemi sanoo.

Kaupunginkanslian strategiapäällikkö Marko Karvinen on Pohjaniemen kanssa samoilla linjoilla. Yhteisten kaupungin tavoitteiden lisäksi hän näkee tärkeimpänä oman työterveyshuollon lisäarvona luottamuksen ilmapiirin.

− Oma työterveyshuoltomme luo työterveysasioissa vahvan yhteyden ja tunteen saman pöydän ääressä istumisesta. Johtamisessa syntyy vahva luottamus palvelujen johdon, esimiesten ja työterveyden välille, kun työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen, Karvinen sanoo.

Työterveyden asiantuntemuksesta hyötyä johtamisessa

Pohjaniemi arvostaa työterveyshuollon keskittymistä ennaltaehkäisevään työhön. Työterveyden ja työpaikkojen esimiesten välisen yhteistyön hän nostaa yhdeksi todella merkittäväksi henkilöstöpolitiikan työvälineeksi.

− Oma työterveyshuolto luo hyvät mahdollisuudet yhteistyölle työpaikkojen esimiesten kanssa. Työyhteisön hyvinvointia haittaavia asioita selvitetään ja ratkaisuja etsitään yhdessä, Pohjaniemi kertoo.

Myös Karvinen nostaa esimerkin oman työterveyshuollon konkreettisesta hyödystä:

− Uudistukset sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi ovat olleet hyvin konkreettisia ja tehokkaita. Ne ovat perustuneet tutkimukseen, tietoon ja työterveyden ammattilaisten osaamiseen. Sairauspäivien vähentäminen ja työterveyden edistäminen hyödyttää kaupunkia taloudellisesti ja työntekijöitä inhimillisesti. Kaupunkilaiselle tämä näkyy kaupungin hyvinä palveluina.


Strategiapäällikkö Marko Karvinen toimii myös Työterveys Helsingin johtokunnan puheenjohtajana.

Juttu on julkaistu alunperin Työterveys Helsingin toimintakertomuksessa 2017.JAA