Yhä useampi helsinkiläinen saa yleistä asumistukea

Helsinkiläisistä asuntokunnista joka kymmenes sai yleistä asumistukea vuoden 2014 lopussa. Tukea sai lähes 33 000 kotitaloutta, joissa asui melkein 63 000 helsinkiläistä.  Yleisen asumistuen tarve on kasvanut viimeisten vuosien aikana, ja Helsingissä asumistuen käyttö on kasvanut koko maata enemmän. Ennen vuonna 2009 alkanutta taantumaa yleisen asumistuen saajia oli Helsingissä yli 12 000 taloutta vähemmän kuin tällä hetkellä, ja yleistä asumistukea saaneiden määrä on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2014 yhteensä 60 prosenttia.

Jos yleistä asumistukea saaneiden määrä on kasvanut kovaa vauhtia, ovat maksetut asumistuet kasvaneet vieläkin jyrkemmin. Vuoden 2014 aikana yleistä asumistukea maksettiin 139 miljoonaa euroa Helsinkiin, jonne maksettiinkin 19 prosenttia koko maan asumistuista. Helsinkiin maksettujen asumistukien määrä on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2014 yhteensä 76 prosenttia.

Joka neljäs yleistä asumistukea saavista ruokakunnista asuu pääkaupunkiseudulla. Helsingissä ja Vantaalla tukea saatiin useammin kuin koko maassa keskimäärin, kun taas Espoossa asumistuen käyttö oli samalla tasolla koko maan tilanteen kanssa.

Yleistä asumistukea Helsingissä saavista asuntokunnista hieman yli puolet oli yksin asuvien asuntokuntia, ja joka kolmas helsinkiläinen yleisen asumistuen saaja oli yksin asuva mies. Lapsiperheitä tuen saajista oli joka kolmas. Yleisen asumistuen saaminen oli yleisintä yhden vanhemman lapsiperheissä, kun saajat suhteutetaan asuntokuntiin. Yli puolella asumistukea saavista asuntokunnista asuntokunnan elämäntilanteena oli työttömyys, ja joka viides oli työssä käyvien ruokakuntia.

Yleistä asumistukea saatiin Helsingissä vuoden 2014 lopussa keskimäärin 346 euroa kuukaudessa keskimääräisten asumismenojen ollessa 699 euroa. Yleiseen asumistukeen vaikuttavia tuloja oli helsinkiläisillä tuensaajilla keskimäärin 971 euroa kuukaudessa. Asumistukea saavista ruokakunnista yksin asuvilla meni isoin osa tuloista asumisen kustannuksiin sekä ennen että jälkeen asumistuen. Puolilla Helsingissä yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista oli perusturvan työttömyyspäivärahatuloja ja neljäsosalla ansiotuloja. 13 prosentilla helsinkiläisistä yleisen asumistuen saajista ei ollut mitään asumistukeen vaikuttavia tuloja.

Lisätietoja:

tutkija Elise Haapamäki puh. 09 310 36586
e-mail: elise.haapamaki(at)hel.fi

Julkaisu:

Yleinen asumistuki Helsingissä 2014, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2015:31, pdf-julkaisuun.

 

JAA