Suoraan sisältöön
A A A

Uusia ideoita Helsingin terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen muista Pohjoismaista

Pohjoismaissa on 2010-luvulla havahduttu tilanteeseen, jossa terveys- ja hyvinvointierot kasvavat, vaikka maiden elintaso kohoaa ja väestön terveydentila paranee. Uusi tutkimuskatsaus kuvaa, miten Kööpenhaminan terveyspolitiikka ja Tukholman kaupunkistrategia ovat tarttuneet tähän ongelmaan. Lisäksi on selvitetty, miten kaupungit seuraavat terveys- ja hyvinvointieroja sekä erojen kaventamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Erityistä huomiota katsauksessa kiinnitetään terveys- ja hyvinvointierojen määrittelyyn sekä mittareiden valintaan vaikuttaneeseen teoreettiseen viitekehykseen – eli siihen, miten terveys ja hyvinvointi ymmärretään. Kohteena olleista kaupungeista Kööpenhamina painottaa terveyden sosiaalisiin taustatekijöihin vaikuttamista ja asukkaiden elämänlaadun parantamista. Tukholma haluaa katkaista kaupungin asuinalueiden eriytymiskehityksen ja vahvistaa sosiaalista kestävyyttä.

Pohjoismaiset pääkaupungit hyvä vertailukohta Helsingille

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yleisestä elintason parantumisesta ja väestön terveydentilan kohentumisesta huolimatta alueelliset ja väestöryhmien väliset erot terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat Helsingissä edelleen suuria. Pohjoismaiset pääkaupungit tarjoavatkin hyvän vertailupohjan Helsingin kaupungin terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävälle työlle. Katsauksessa kuvatut lähestymistavat ja konkreettiset esimerkit antavat ideoita, miten hyvinvointieroja ja niiden kaventamiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan tehokkaasti seurata.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä erojen seurannan tehostaminen on ollut yksi Helsingin kaupungin strategisista tavoitteista valtuustokaudella 2013–2016. Tutkimuskatsaus jatkaa Helsingin hyvinvointierojen seurannan kehittämiseen tähtäävää työtä. Nykytilaa kuvannut pohjaselvitys ja asiaa selvittäneen työryhmän loppuraportti julkaistiin Helsingin kaupungin tietokeskuksen Työpapereita -sarjassa vuonna 2015.

Julkaisu:

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen Kööpenhaminassa ja Tukholmassa, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2017:1, pdf-julkaisu.

Lisätietoja:

projektitutkija Tuula Vesanen, puh. 09 310 43377, e-mail: tuula.vesanen(at)hel.fi

Hyvinvointierojen seurannan kehittäminen - työryhmän loppuraportti ja toimenpide-ehdotukset, Helsingin tietokeskuksen työpapereita 2015:2, pdf.

Hyvinvoinnin seuranta ja raportointi Helsingissä, Helsingin tietokeskuksen työpapereita 2015:1, pdf.

JAA