Toimitilarakentamiseen myönnetty poikkeuksellisen paljon rakennuslupia

Rakennuslupia myönnettiin Helsingissä erityisen vilkkaasti toimitilarakentamiseen viime huhti-kesäkuussa. Yhteensä lupia myönnettiin 187 360 kerrosneliön rakentamiselle. Verrattuna edellisen vuoden tilanteeseen rakennuslupien kerrosala kaksinkertaistui ja vuoteen 2014 tilanteeseen nähden peräti kolminkertaistui. Suuri vaikutus rakennuslupien kasvuun oli Pasilan, Myllypuron ja Vuosaaren uusilla suurilla rakennushankkeilla.

Muuten talonrakentamisessa oli tavanomaista hiljaisempi vuosineljännes. Vuoden 2015 huhti-kesäkuuhun verrattuna aloitettujen ja valmistuneiden rakennusten kerrosneliömäärät olivat tänä vuonna pienempiä niin asuin- kuin toimitilarakennuksilla. Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kerrosala sen sijaan oli lähes edellisvuoden tasolla.  

Valmistuneita asuntoja hieman edellisvuotta vähemmän

Asuntotuotanto Helsingissä vilkastui vuoden takaisesta myönnettyjen rakennuslupien osalta. Toisaalta aloitettujen rakennustöiden ja valmistuneiden asuntojen osalta tämän vuoden huhti-kesäkuu oli vuoden 2015 vastaavaa hiljaisempi. Tämän vuoden huhti-kesäkuu oli myös hiljaisempi kuin keskimäärin vuosina 2011-2015 niin myönnettyjen rakennuslupien, aloitettujen rakennustöiden kuin valmistuneiden asuntojenkin osalta.

Julkaisu:

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2016:29, pdf-julkaisuun.

Lisätietoja:

tutkija Eija Rauniomaa, p. 09 310 36302, e-mail: eija.rauniomaa(a)hel.fi

Nyheten på svenska.

JAA