Toimistotilojen käyttöasteen lasku jatkuu Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Helsingin ja pääkaupunkiseudun toimitilavuokramarkkinoiden näkymät ovat pysytelleet huonoina Suomen heikon taloustilanteen painamana. Tämä näkyi syksyllä 2015 sekä tyhjien tilojen määrän kasvuna että vuokratasojen laskupaineina etenkin toimistomarkkinoilla. Toimitilojen vuokramarkkinoihin vaikuttaa myös tehostuva tilankäyttö. Tyhjien tilojen suuri määrä painostaa kiinteistönomistajia miettimään uusia ratkaisuja tyhjille toimistokiinteistöille. Kymmenissä kohteissa Helsingissä tutkitaan mahdollisuuksia muuttaa vanhoja toimistoja uuteen käyttötarkoitukseen. Prosessit ovat kuitenkin hitaita.

Tiukasta taloustilanteesta ja tyhjien tilojen suuresta määrästä huolimatta myös uutta toimistotilaa rakennetaan pääkaupunkiseudulle. Kaikkiaan uusia toimistoja oli syyskuun lopussa rakenteilla lähes 60 000 neliötä.

Liiketilojen käyttöasteet hyvät ja vuokrat laskeneet

Liiketiloissa käyttöasteet ovat yhä hyvällä tasolla, vaikkakin Espoossa ja Vantaalla ne ovat hieman laskeneet vuoden 2014 tasosta. Liiketilavuokrat ovat laskeneet kaikissa suurissa kaupungeissa viimeisimmän puolen vuoden aikana. Liiketilojen vajaakäytön kasvanee silti vähittäiskaupan haasteiden sekä uusien tilojen rakentamisen myötä. Myös kaupan rakennemuutos ja nettikaupan kasvu vaikuttavat kaupan eri toimialojen tilatarpeisiin. Suurten, hyväsijaintisten kauppakeskusten tulevaisuus näyttää positiiviselta ja tätä kuvastaa myös viime aikoina valmistuneet ja parhaillaan rakenteilla olevien uusien kauppakeskusten määrä. Parhaillaan on rakenteilla tai suunnitteilla merkittäviä hankkeita, kuten Kalasataman Redi sekä lähiaikoina käynnistyvä Pasilan Tripla.

Helsingin ydinkeskusta on koko maan tärkein ja suosituin vähittäiskaupan osamarkkina-alue. Siellä vuokrataso on yhä selvästi korkeampi kuin muualla. Espoon keskeisimpiä liiketilamarkkina-alueita on Leppävaara ja siellä vuokrahinnat ovat pitäneet pintansa. Uusia liiketilavuokrasopimuksia oli kaikkiaan tehty kuitenkin maalis-elokuussa poikkeuksellisen vähän Espoon keskeisillä osamarkkinoilla. Vantaan liiketilavuokrasopimuksista noin puolet sijaitsee Tammiston ja Pakkalan alueella.

Viime vuosina tasaisesti jatkunut toimistovuokrien nousu pysähtyi 2015. Helsingin ydinkeskustassa uusia toimistotilavuokrasopimuksia alkoi viime maalis-elokuussa vähemmän kuin parina aiempana puolivuotisjaksona. Espoossa Keilaniemen ja Otaniemen alueella suuri tyhjän tilan määrä painaa toimistojen vuokratasoja, ja uudet vuokraukset on tehty selkeästi vallitsevaa vuokratasoa matalampaan hintaan.

Vantaan keskeisillä osamarkkinoilla uusia toimistovuokrasopimuksia alkoi vain vähän. Vantaan toimistotilojen käyttöaste on aiemmin ollut Helsinkiä ja Espoota korkeammalla tasolla, mutta nyt myös siellä tyhjän tilan määrä on kasvanut. Vuokrahajonta oli Vantaalla suurta.

Julkaisun on laatinut KTI Kiinteistötieto Oy Helsingin kaupungin tietokeskuksen toimeksiannosta.

Julkaisu:

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla syksyllä 2015. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2016:3, pdf-julkaisu.

Tiedustelut:

Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404, leena.hietaniemi(at)hel.fi