Tiivis tietopaketti Helsingin alueista ilmestynyt

Helsinki alueittain 2016 -julkaisu esittelee moni-ilmeisen kaupungin tiiviinä tietopakettina. Se keskittyy alueiden luonnehtimiseen: kutakin Helsingin kahdeksaa suurpiiriä ja 34 peruspiiriä kuvataan erikseen. Yksityiskohtaisia tilastollisia aluekuvauksia täydentää kirjan alussa laaja katsaus koko kaupungin kehitykseen ja asemaan osana laajempaa Helsingin seutua.

Alueiden maankäyttöä ja palveluita esitellään yksityiskohtaisissa kartoissa. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kuvioiden avulla, joilla aluetta verrataan koko kaupunkiin ja muihin Helsingin alueisiin. Tilastot ja kaaviot on päivitetty uusimmilla tiedoilla alueiden väestöstä, koulutus- ja tulotasosta, asumisesta, työssäkäynnistä ja työpaikoista sekä koulu-, sosiaali-, terveys- ja muista palveluista. Peruspiirien historiasta ja nykyilmeestä kerrotaan lisäksi pääpiirteet sekä valotetaan hieman tulevaisuuden näkymiä.

Helsinki alueittain 2016 on tarkoitettu kaikille Helsingin alueista kiinnostuneille: kaupungin päättäjille, suunnittelijoille ja tutkijoille, opiskelijoille ja koululaisille, elinkeinoelämälle ja järjestöille, tiedotusvälineille ja tietenkin asukkaille.

Julkaisu on osin ruotsin- ja englanninkielinen. Kirja julkaistaan verkossa joka vuosi ja painettuna noin joka toinen vuosi. Vuoden 2016 julkaisu on saatavilla vain verkkojulkaisuna. Edellinen painettu versio on Helsinki alueittain 2015.

Yksityiskohtaisempaa alueittaista tilastoa löytyy lisäksi Helsingin seudun aluesarjat –tilastotietokannasta.

Lisätietoja:

tutkija Tea Tikkanen, puh. 09 310 36386.

Lähde:

Helsinki alueittain 2016. Helsingfors områdesvis. Helsinki by District. Helsingin kaupungin tietokeskus. Linkki julkaisuun.

JAA