Tiivis tietopaketti Helsingin alueista ilmestynyt

Helsinki alueittain 2015 -julkaisu esittelee moni-ilmeisen kaupungin tiiviinä tietopakettina. Se keskittyy alueiden luonnehtimiseen: kutakin Helsingin kahdeksasta suurpiiristä kuvataan kolmella ja 34 peruspiiriä neljällä sivulla. Aluekuvauksia täydentää kirjan alussa laaja katsaus koko kaupungin viimeaikaiseen kehitykseen ja asemaan osana laajempaa Helsingin seutua.

Maankäyttöä ja palveluita esitellään yksityiskohtaisissa kartoissa. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kahdeksan kuvaajan avulla, joilla aluetta verrataan koko kaupunkiin ja muihin alueisiin. Tilastot ja kaaviot on päivitetty uusimmilla tiedoilla alueiden väestöstä, koulutus- ja tulotasosta, asumisesta, työssäkäynnistä ja työpaikoista sekä koulu-, sosiaali-, terveys- ja muista palveluista. Peruspiirien historiasta ja nykyilmeestä kerrotaan lisäksi pääpiirteet sekä valotetaan tulevaisuuden näkymiä.

Helsinki alueittain 2015 on tarkoitettu kaikille Helsingin alueista kiinnostuneille: kaupungin päättäjille, suunnittelijoille ja tutkijoille, opiskelijoille ja koululaisille, elinkeinoelämälle ja järjestöille, tiedotusvälineille ja tietenkin asukkaille.

Kirja julkaistaan verkossa joka vuosi ja painettuna noin joka toinen vuosi. Julkaisu on osin ruotsin- ja englanninkielinen. Tämän vuoden julkaisua on saatavilla myös painettuna.

Yksityiskohtaisempaa alueittaista tilastoa löytyy lisäksi Helsingin Seudun aluesarjoista.

Lisätietoja:

tutkija Tea Tikkanen, puh. 09 310 36386.

Lähde:

Helsinki alueittain 2015. Helsingfors områdesvis. Helsinki by District. Helsingin kaupungin tietokeskus. Linkki julkaisuun.