Somaliyhteisössä on paljon intoa yrittäjyyteen - toistaiseksi somalialaisia yrittäjiä Suomessa vähän

Somalialaisten omistamien yritysten kasvua Suomessa hidastavat pääomien niukkuus, rajallinen asiakaskunta ja osaamiseen liittyvät puutteet. Tulevaisuuden menestystekijöinä voisivat kuitenkin olla kansainväliset somaliverkostot sekä se, että toisen sukupolven somalialaiset yhdistäisivät voimavaransa suomalaiseen valtaväestöön kuuluvien kanssa. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa haastateltiin pääkaupunkiseudulla toimivia somaliyrittäjiä.

Somalialaisia yrittäjiä on Suomessa toistaiseksi vähän, mutta yhteisön keskuudessa on paljon innostusta lähteä yrittämään. Suurin osa Suomen somalialaisista ja myös heidän yritystoiminnastaan on sijoittunut pääkaupunkiseudulle. Somalialaisten yrittäjyysinnostuksen taustalla on vahva kaupankäynnin perinne, joka tuli esiin tässäkin tutkimuksessa.

Yrittäjyys nojaa omaan etniseen yhteisöön

Kuten muualla maailmassa myös Suomessa somalialaisten yritystoiminta nojaa voimakkaasti omaan etniseen yhteisöön. Yrittäjät kokevat, että valtaväestöön kuuluvien saaminen asiakkaiksi on vaikeaa. Heidän mukaansa somaliyrittäjiltä puuttuu tietoa suomalaisen valtaväestön kulutustottumuksista, mikä estää yritysten kasvua. Kasvun esteenä nähtiin myös yrittäjien pääoman niukkuus.

Omaan yhteisöön tukeudutaan myös yrittäjyydessä tarvittavien voimavarojen, kuten yrittäjätaitojen opettelun, tiedonvaihdon ja lainojen saannin suhteen. Haastatteluissa nousivat esiin myös somalialaisten laajat kansainväliset verkostot, joita Suomen somaliyrittäjät voivat hyödyntää toiminnassaan.

Yrittäjät uskovat, että somalialaisten ja suomalaiseen kantaväestöön kuuluvien yhteiset yritykset yleistyvät tulevaisuudessa, kun Suomessa kasvanut ja kouluttautunut somalialaisten toinen sukupolvi alkaa perustaa yrityksiä.

Suuret somaliyhteisöt vauhdittavat yritysten kasvua

Maailmalla somalialaisten yritystoiminta on päässyt hyvään kasvuun alueilla, joille on keskittynyt suuria somaliyhteisöjä. Tällaisia on muun muassa Yhdysvalloissa, etenkin Minneapolisin–St. Paulin alueella, sekä Britannian suurissa kaupungeissa. Suurimmat somaliyhteisöt ovat maailmalla syntyneet alueille, joilla on ollut paljon heikosti koulutetuille työnhakijoille soveltuvia työpaikkoja.

Pohjoismaissa tällaisia töitä on pääsääntöisesti vähän tarjolla. Somalialaisten työllistyminen sekä palkkatyöhön että yrittäjiksi on siksi ollut hidasta.

Lisätietoja:

tutkija Tuula Joronen, puh. 09 310 36520, s-posti: tuula.joronen@hel.fi

Lähde:

Tuula Joronen & Abdirizak Hassan Mohamed: Kauppakansa pakosalla. Somaliyrittäjät meillä ja muualla. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 2015:1, linkki pdf-julkaisuun