Pääkaupunkiseudun laatutoimistotilojen vuokrataso halvempi kuin Tukholmassa ja Oslossa

23.01.2017 13:32

Toimitilojen vuokratasot ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla. Tosin poikkeuksiakin on: Helsingin keskustan toimistotilojen ja Vantaan liiketilojen vuokratasoissa ei laskua ole. Helsingin ydinkeskustan toimistotilojen vuokratasot ovatkin päinvastoin kasvussa ja kiinteistömarkkinoiden asiantuntijoilla on yleisesti hieman edellisvuotta positiivisemmat näkymät toimitilavuokramarkkinoista.

Helsingin laatutoimistojen vuokrataso on nyt kalliimpi kuin esimerkiksi Amsterdamissa, Brysselissä ja Kööpenhaminassa. Niiden vuokrataso on Helsingissä silti vain eurooppalaista mediaanitasoa ja esimerkiksi alle puolet Pariisin vuokrista. Laatutoimistolla tarkoitetaan paikallisesti arvioituja korkealaatuisimpia ja parhailla paikoilla sijaitsevia toimistoja. Helsinkiä kalliimpia kaupunkeja ovat Lontoo, Moskova, Dublin, Tukholma, Milano ja Oslo.

Toimistotilojen vajaakäyttö kasvaa – liiketilojen käyttöasteet korkeita

Toimistotilojen vajaakäyttö on kasvanut erityisesti Espoossa ja on koko pääkaupunkiseudulla eurooppalaista keskiarvoa korkeampi. Liiketilojen kohdalla vastaavaa kasvua ei sen sijaan näy, vaan niiden käyttöasteet ovat korkeita. Väestönkasvu ja uudet infrastruktuurihankkeet siivittävät myös uusien liiketilojen rakentamista. Maantieteellisesti toimistotilojen rakentamista pääkaupunkiseudulla ohjaavat hyvät liikenneyhteydet ja keskeinen sijainti.

Kauppa keskittyy pääkaupunkiseudulla yhä enemmän suuriin kauppakeskuksiin, joiden myynti kehittyi vuonna 2016 muuta vähittäiskauppaa paremmin. Keskittymisen taustalla ovat kuluttajien muuttuvat tarpeet ja vahva sijoituskysyntä.

Toimitilamarkkinoiden kehitystä kuvaava julkaisu ilmestynyt

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2016 –julkaisussa kuvataan toimitilamarkkinoita ja niiden kehitystä. Julkaisun pääpaino on Helsingin toimisto- ja liiketilojen vuokratasoissa, mutta lisäksi tarkastelussa on Espoon ja Vantaan keskeisiä osamarkkinoita. Raportissa on myös verrattu Helsingin laatutoimistojen vuokratasoja, vajaakäyttöastetta ja sijoittajien tuottovaatimusta muihin eurooppalaisiin pääkaupunkeihin.

Lisätietoja:

tutkija Anu Henriksson p. 09 310 36520, e-mail: anu.henriksson(at)hel.fi

Julkaisu:

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2016, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2017:3, pdf-julkaisu.

JAA