Kaupunki palkitsi seitsemän Helsinki-aiheista opinnäytetyötä

Helsingin kaupunki jakoi perjantaina tunnustuspalkinnot seitsemälle ansioituneen opinnäytetyön tekijälle. Töiden aiheet liittyvät kaupunkiin tai kaupunkilaisiin.

Palkintojen valintakriteereinä käytetään opinnäytetyön innovatiivisuutta, työn laatua, kosketuspintaa Helsinkiin sekä laitoksen antamaa arvosanaa. Opinnäytepalkinnot on jaettu vuodesta 1992 alkaen.

Opinnäytepalkinnon voi saada tutkielma, jonka aiheena on Helsinki, helsinkiläiset tai kaupungin oma palvelutoiminta, kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 570 euroa.  

Palkinto myönnettiin seuraaville henkilöille:

Jalkanen, Joel
Pääkaupunkiseudun viherrakenteen arvotus Zonation-menetelmällä
(linkki)
Biotieteiden laitos, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Aiheena ovat Helsingin yleiskaavaehdotuksen vaikutukset kaupunkiluonnon arvokohteisiin pääkaupunkiseudulla. Työssä luodaan luontoarvojen priorisointi pääkaupunkiseudulle ja tunnistetaan kaupunkiluonnon tärkeimmät kohteet, jotka perustuvat ”Helsingin kestävä viherrakenne” -projektin tuloksiin.

Karttunen, Toni
Kirjanpainajariskin arviointi ja hallinta Helsingin kaupungin taajamametsissä
(linkki)
Metsätieteiden laitos, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkielmassa käsitellään Helsingin kaupungin taajamametsiä ja kuusivaltaisiin metsiin liittyvää kirjanpainajan (tuholaiskovakuoriaisen) tuhoriskiä. Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen, koska talven 2011–2012 myrskyt altistivat myös Helsingin taajamametsät kirjanpainajatuhoille.

Kazantsev, Alexander
Moi Helsinki - Design for Public Use & Localisation of Social Media
(linkki)
Medialab, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Opinnäytetyö on tärkeä kontribuutio ohjelmointirajapintojen (API) käytön edistämiseksi. Usein API:t jäävät tavallisen kansalaisen ulottumattomiin niiden teknisyyden vuoksi. Tutkielmassa syntyi sosiaalisen median dataa (Facebook) hyödyntävä palvelu, joka listaa Helsingin tapahtumia, joihin käyttäjien on normaalisti hankala päästä käsiksi.

Mänttäri, Miia
Viikin arboretumin kävijätutkimus 2014
(linkki)
Maataloustieteiden laitos, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Viikin arboretum on tärkeä luonto- ja virkistyskohde monelle helsinkiläiselle. Tutkimuksessa käsitellään arboretumin kävijärakennetta, kävijöiden käyntimotiiveja ja kävijäsegmenttejä.

Neuvonen, Jenni
"Sporalla stadilaiset skujaa". Joukkoliikennevälineiden slanginimitykset
(linkki)
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Aiheena ovat joukkoliikennevälineiden eli raitiovaunun, junan, bussin ja metron slanginimitykset Helsingissä. Työssä selvitetään, miten slanginimitykset ovat muuttuneet ja toisaalta säilyneet vuosikymmenten kuluessa.

Palamaa, Saana
"Ihmisiä vilisi kihisevänä virtana" – Kaupunki ja kaupunkilaisuus Päivälehden ulkomaankirjeissä 1889−1894
(linkki)
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Opinnäytetyö tarkastelee suomalaisen sivistyneistön kaupunkikuvaa ja kaupunkilaisuuden rakentumista 1800-luvun lopussa Päivälehdessä julkaistuissa ulkomaankirjeissä. Eurooppalaisista suurkaupungeista haettiin nuorelle kansakunnalle malleja ja vastamalleja.  

Silliman, Mikko
Area-based "Positive Discrimination" School Funding in Helsinki
(linkki)
Sosiaalitieteiden laitos, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Opinnäytetyö tarkastelee Helsingin positiivisen diskriminaation rahoitusmallia, joka mahdollistaa lisätuen kohdentamisen kouluille, jotka sijaitsevat tietyillä kaupunkialueilla. Työssä tarkastellaan tämän rahoitusmallin institutionaalisia ominaisuuksia ja sen vaikutuksia.

* * * * *

Tiedusteluihin opinnäytepalkinnoista vastaavat tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396 ja toimistosihteeri Minna Pitkäniemi, puh. 09 310 36298, sähköpostitse etunimi.sukunimi@hel.fi.

JAA