Helsinkiläisyritykset palautumassa taantumasta

Helsinkiläisyritysten määrä kasvoi vuosien 2014 ja 2015 välillä. Siitä huolimatta niiden yhteenlaskettu liikevaihto vielä laski edellisvuoteen verrattuna 0,7 prosenttia. Maltillisesta talouskasvusta johtuen muutokset yritysten lukumäärässä, henkilöstömäärässä ja liikevaihdossa vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna olivat kaiken kaikkiaan melko pieniä.

Palvelualat työllistävät lähes 90 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta Helsingissä ja niiden sekä erityisesti markkinapalveluiden, osuus on huomattavasti suurempi Helsingissä kuin koko maassa. Teollisuuden osuus on sen sijaan huomattavasti muuta maata pienempi.

Yrityspalveluiden henkilöstömäärä kasvussa

Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2015 vahvimmin hallinto- ja tukipalvelutoiminnan, taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä rakentamisen alan yrityksissä. Henkilöstömäärä laski puolestaan suhteellisesti eniten kaupan, muun palvelutoiminnan sekä varastoinnin ja kuljetuksen toimialoilla.

Liikevaihdon määrä kasvoi sen sijaan edelliseen vuoteen verrattuna voimakkaimmin muun palvelutoiminnan, taiteen, viihteen ja virkistyksen sekä hallinto- ja tukipalveluiden yrityksissä. Liikevaihto puolestaan väheni kaupan alalla merkittävästi jo toista vuotta peräkkäin. Tämä näkyi erityisesti moottoriajoneuvo- ja tukkukaupan yrityksissä.

Ulkomaalaisomisteiset yritykset vahvistuivat - henkilöstömäärä ja liikevaihto kasvussa

Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii Helsingissä suhteellisen vähän: niiden määrä on vain 3,7 prosenttia kaikista helsinkiläisyrityksistä. Niiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 22 prosenttia ja liikevaihdosta 24 prosenttia. Merkittävin määrä ulkomaalaisomisteisten yritysten työpaikkoja oli tietotekniikkapalveluissa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa ja tukku- ja vähittäiskaupassa.

Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on edelleen vahvasti keskittynyt Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, Yhdysvallat ja Britannia.

Aloittaneiden yritysten määrä ennallaan

Yrityksiä rekisteröidään vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten, kun aloittaneita yrityksiä suhteutetaan väkilukuun. Elinkeinokehityksen dynamiikasta kertova yrityskannan uudistumisaste eli aloittaneiden yritysten määrä suhteessa yrityskantaan on kuitenkin ennallaan. Se oli Helsingissä 12 prosenttia vuonna 2015, mutta Suomessa alle kahdeksan prosenttia.

Yrittäjyysaste on Helsingissä koko maata matalampi. Vuonna 2014 Helsingin yrittäjien osuus työikäisestä väestöstä oli Helsingissä seitsemän prosenttia eli kaupungissa oli 21 500 yrittäjää. Koko Suomessa osuus oli 11 prosenttia.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreessa tilastojulkaisussa on tarkasteltu yrityskannassa tapahtuneita muutoksia sekä helsinkiläisyritysten kehitystä. Mukana tarkastelussa ovat vain yrittäjät ja yrityksissä sijaitsevat työpaikat. Julkaisussa on käytetty useita tilastolähteitä ja sen tuoreimmat tiedot ovat vuosilta 2014 ja 2015.

Lisätietoja:

tutkija Anu Henriksson, puh. 09 310 36520, e-mail: anu.henriksson(at)hel.fi

Julkaisu:  

Anu Henriksson: Yritystoiminta Helsingissä 2015 , Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2017:16, pdf-julkaisu.