Helsingin vanhat asiakirjat 1700-luvulta 1870-luvulle nähtävillä verkossa

Helsingin kaupunginarkisto on julkistanut laajan kokonaisuuden kaupunginhallinnon asiakirjoja 1700- ja 1800-luvuilta digitoituna kenen tahansa vapaaseen käyttöön. Nyt avattuun kokonaisuuteen kuuluvat kaupungin maistraatin pöytäkirjat vuosilta 1721–1829, kämnerinoikeuden pöytäkirjat liitteineen vuosilta 1741–1868 sekä raastuvanoikeuden tuomiotaltiot vuosilta 1813–1860.

Helsingin maistraatti vastasi kaupungin hallinnosta ja hoiti muun muassa nykyisten kaupunginhallituksen sekä lautakuntien tehtäviä kaupungissa ennen vuoden 1875 kunnallishallintouudistusta. Kämnerinoikeus oli puolestaan alioikeus, joka hoiti raastuvanoikeutta pienempiä ja lähinnä riitoja koskevia oikeusasioita. Nyt julkaistavat aineistot tarjoavat siis ennennäkemättömän hienon ikkunan Helsingin paikallishallintoon ja kaupungin historiaan 1700- ja 1800-luvuilta. Asiakirjat ovat ruotsin kielellä, sillä kaupungin hallintokieli oli tuolloin ruotsi.

Aineistot ovat vapaasti käytössä kaupunginarkiston ja FamilySearch-yhteisön yhteistyön seurauksena

Nyt julkaistu aineisto on kooltaan noin 230 000 sivua.  Se on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä ja tutkimuksellisesti hyödynnettävissä, kunhan lähde mainitaan.  Aineisto löytyy kokonaisuudessaan Helsingin kaupunginarkiston SINETTI-arkistotietojärjestelmästä.

Aineisto on saatu avattua FamilySearch-yhteisön avulla. Yhdysvaltalainen sukututkimusjärjestö FamilySearch otti Helsingin kaupunginarkistoon huhtikuussa vuonna 2016 yhteyttä ja ehdotti kaupunginarkiston yli 100 vuotta vanhempien henkilöaineistojen digitoimista järjestön omalla kustannuksella. Yhteisö oli jo aikaisemmin 1950-luvulla kuvannut kaupunginarkistossa säilytettävät Helsingin keskeiset vanhat asiakirjat pääosin vuosilta 1720–1870. Nyt yhteistyön seurauksena kaupunginarkisto on saanut FamilySearchin 1950-luvulla kuvaamista mikrofilmeistä digitoidut kopiot, joita avatut aineistot ovat. Kaupunginarkisto on siis saanut aineistot käyttöön poikkeuksellisesti kustannuksitta.

Aineistoa julkaistaan lähiaikoina vielä satojatuhansia sivuja

Myöhemmin julkaistaan digitoituna SINETTI-arkistotietojärjestelmässä vielä FamilySearch-yhteistyön myötä myös yli 100 vuotta vanhoja henkilöaineistoja, kuten perukirjoja ja kunnallisveroluetteloita, merimieshuoneen aineistoa sekä huutokauppakamarin asiakirjat ja loput maistraatin aineistot 1700-luvun alusta 1870-luvulle. Yhteensä aineistoja digitoidaan ja julkistetaan kaikkien käyttöön yli 500 000 sivua.

Lisätietoja:

erikoistutkija Merja Aartolahti, puh. 09 310 43567, e-mail: merja.aartolahti(at)hel.fi
tutkija Panu Haavisto, puh. 09 310 43574, e-mail: panu.haavisto(at)hel.fi
SINETTI-arkistotietojärjestelmä.
FamilySearch-yhteisö.

Linkit nyt avattuihin aineistoihin SINETTI-arkistotietojärjestelmässä:

Maistraatin pöytäkirjat.
Kämnerinoikeuden pöytäkirjat.
Raastuvanoikeuden tuomiotaltiot.