Helsingin työpaikkojen määrä laski viime vuonna

Edellisen vuoden lopulla alkanut työpaikkamäärän väheneminen jatkui Helsingissä koko vuoden 2014. Pääkaupungin kokonaistyöpaikkamäärä laski edellisvuodesta 1,5 prosentilla. Muulla pääkaupunkiseudulla, seudun kehysalueella sekä muualla maassa lasku jäi tätä alhaisemmaksi.

Helsingistä katosi 6 100, muulta pääkaupunkisedulta ja kehysalueelta kummastakin 500 työpaikkaa. Seudun ulkopuolisessa maassa työpaikkakato jäi 2 300:aan. Työvoimatutkimuksen tietojen mukaan Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä oli 411 200 vuonna 2014.

Helsingin toimialarakenteen monipuolisuus pystyi osaltaan vaikuttamaan siihen, että vaikka vuonna 2009 kokonaistyöpaikkamäärä supistui voimakkaasti, niin viime vuonna kokonaistyöpaikkamäärässä yllettiin lähes vuoden 2008 tasoon. Tietyillä toimialoilla tapahtunutta työpaikkamäärän suurtakin laskua pystyi kompensoimaan kasvussa olleiden toimialojen kehitys.

Elinkeinorakenteessa on tapahtunut merkittävää muutosta kuudessa vuodessa. Vuosina 2009–2014 eniten työpaikkoja katosi julkisen hallinnon, maanpuolustuksen ja pakollisen sosiaalivakuutuksen toimialoilta eli kaikkiaan 8 300. Teollisuuden ja logistiikan alat vähensivät työpaikkamääräänsä yhteensä 7 100:lla. Myös kaupan alalla leipänsä ansainneiden määrä väheni huomattavasti eli 4 100:lla.

Viime vuonna Helsingissä oli 319 900 työllistä; työllisten kokonaismäärä oli korkeampi kuin ennen globaalia taloustaantumaa. Helsingissä eletään voimakkaan väestönkasvun aikaa ja tämä näkyy epävarmasta taloustilanteesta huolimatta työllisten määrä nousuna. Tosin vuonna 2014 kasvu hiipui edellisvuodesta. Koko maan tasolla työllisten määrässä ei vuonna 2014 saavutettu vuosien 2007–2008 tasoa.

Työttömien määrä jatkoi kasvuaan

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta laskettu työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2014 lopussa 11,7 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli tuolloin lähes 38 600. Edellisen kerran työttömien määrä oli vuoden lopussa korkeampi vuonna 1996. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli Helsingissä 47 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2014 lopussa nuoria oli työttöminä työnhakijoina yli 3 800 henkilöä ja kasvua vuoden takaisesta kertyi 27 prosenttia. TEM:n aineistosta laskettu työttömyysaste helsinkiläisille alle 25-vuotiaille oli vuoden 2014 lopussa 10,2 prosenttia. Alle 30-vuotiaiden työttömyysaste oli 9,8 prosenttia.

Lisätietoja:

yliaktuaari Juha Suokas, p. 09 310 36538, juha.suokas(at)hel.fi.

tutkija Minna Salorinne, p. 09 310 36412, minna.salorinne(at)hel.fi.

Lähde:

Työmarkkinat Helsingissä vuosina 2012–2014. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2015:7, pdf-julkaisuun.

JAA