Helsingin tilastollinen vuosikirja 2014 ilmestynyt - vanhat digitoitu

14.01.2015 16:30

Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta on ilmestynyt 102. laitos. Vuosikirjan 258 taulukkoa ovat poimittavissa myös Helsinki Region Infoshare -avoimen tiedon tietokannasta www.hri.fi. Paitsi tietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä, vuosikirja sisältää vertailutietoja naapurikaupungeista, Helsingin seudusta, Suomesta sekä pohjoismaiden suurista kaupungeista, Baltian maista ja pää-kaupungeista sekä Pietarista. Vuosikirja on kokonaisuudessaan luettavissa tämän linkin takana.

Vuosikirja kertoo Helsingistä ja helsinkiläisistä muun muassa seuraavaa:

• Helsingin väkiluku oli 612 664 henkilöä vuodenvaihteessa 2013/2014. Kasvua edellisvuoteen oli 8 696 henkilöä eli 1,4 prosenttia. Suomen- ja saamenkielisiä Helsingissä asui vuodenvaihteessa 498 351, ruotsinkielisiä 35 844 ja vieraskielisiä 78 469.

• Helsingin väestö on kasvanut muita pohjoismaisia pääkaupunkeja hitaammin. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 Helsingin väestön määrä kasvoi 5 prosentilla, Tukholman 8 prosentilla, Oslon 9 prosentilla ja Kööpenhaminan väestö 8 prosentilla.

• Veronalaisia tuloja saaneiden helsinkiläisten määrä oli 509 630 vuonna 2012. Suurin tulonsaajaryhmä olivat 40 000–50 000 euron vuosituloja saavat, joita oli 10 prosenttia tulonsaajista. 73 prosentilla tulonsaajista vuositulot olivat alle 40 000 euroa vuodessa. 17 prosentilla vuositulot ylittivät 50 000 euroa. Toimeentulotukea sai 65 130 helsinkiläistä.

• Helsingissä oli 386 634 työpaikkaa vuonna 2012, lisäystä edelliseen vuoteen 277 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä kasvoi sosiaali- ja terveyspalveluissa, majoitus ja ravitsemistoiminnassa sekä kiinteistöalalla. Työpaikat vähenivät eniten teollisuudessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.

• Helsingin osuus Suomen työpaikoista oli 16,5 prosenttia vuonna 2012. Helsinkiin keskittyneimmät toimialat olivat informaatio ja viestintä sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta, kummassakin yli 40 prosenttia maan työpaikoista.

• Työvoimaan kuului 323 952 henkilöä vuoden 2012 lopussa. Heistä työllisiä oli 297 267 henkilöä ja työttömiä 26 685 henkilöä. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Työllisistä 48 prosenttia ja työttömistä 56 prosenttia oli 40 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia.

Vanhat tilastolliset vuosikirjat luettavissa digitoituina

Helsingin kaupungin vanhat tilastolliset vuosikirjat vuosilta 1905–2008 on digitoitu ja ne ovat luettavissa sähköisesti Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkosivuilla. Niistä selviää paljon mielenkiintoisia historiallisia anekdootteja, muun muassa se, että Helsingin väkiluku ylitti 100 000 asukkaan rajan vuonna 1907 ja että vuonna 1920 noin 72 % helsinkiläisasunnoista oli vesijohtojärjestelmän piirissä.

Lisätietoja:

Sini Askelo, puh. 09 310 36394, sini.askelo(at)hel.fi

Aila Perttilä, puh. 09 310 36399, aila.perttila(at)hel.fi

Lähde:

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2014, pdf-julkaisu.

JAA