Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ojensi Helsingin tiedepalkinnon akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitielle.

Helsingin tiedepalkinto sikiöaikaisen kasvuympäristön vaikutusten tutkijalle

22.05.2017 12:42

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin maanantaina 22.5. Helsingin yliopiston psykologian akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitielle Vanhan raatihuoneen Empiresalissa. Professori Räikkönen-Talvitie tutkii sikiöaikaisen kasvuympäristön vaikutuksia yksilön myöhempään elämään. Tiedepalkinnon luovutti Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että epäsuotuisa sikiöaikainen kasvuympäristö saattaa pysyvästi muuntaa sikiön elinten rakennetta ja toimintaa tavoilla, joka vaarantaa lapsen terveen psyykkisen kehityksen ja heijastuu myöhemmässä elämässä psyykkisenä ja fyysisenä haavoittuvuutena. Räikkönen-Talvitien tutkimuksen kohteena ovat ne epäsuotuisat sikiöaikaiset tapahtumat ja mekanismit, jotka ovat tämän tapahtumaketjun ytimessä. Räikkönen-Talvitie on tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti äidin raskausaikaiseen psyykkiseen hyvinvointiin, ruokavalioon, yleisiin raskaushäiriöihin ja äidin stressihormoni kortisolin merkitykseen sikiön kehityksen kannalta.

Tutkimustulokset mahdollistaneet merkittäviä sikiön kehitystä tukevia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

Räikkönen-Talvitien tutkimusaineistot koostuvat ainutlaatuisista suomalaisista raskaus- ja syntymäkohorteista, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutkia näitä kysymyksiä monitieteisestä näkökulmasta, laajassa monialaisessa yhteistyöverkostossa.

Räikkönen-Talvitien tutkimustulokset ovat johtaneet kansallisesti merkittäviin ennaltaehkäiseviin sikiön kehitystä tukeviin toimenpiteisiin. Meneillään olevat tutkimukset tulevat tuottamaan lisää uutta tietoa, jota Räikkönen-Talvitie tulee tutkimusryhmineen ja yhteistyökumppaneineen hyödyntämään suunniteltaessa psyykkistä hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä elämänkaaren yli.

Palkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Vuodesta 1996 lähtien jaetun Helsingin tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Lisätietoja:

Timo Cantell, johtaja, Helsingin kaupungin tietokeskus, timo.cantell@hel.fi, puh. 09 310 73362
Katri Räikkönen-Talvitie, akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto, katri.raikkonen@helsinki.fi, puh 040 512 1469

JAA