Helsingin tiedepalkinto nanoteknologian materiaalien kehittäjälle

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin Aalto-yliopiston epäorgaanisen kemian professorille Maarit Karppiselle perjantaina 5. kesäkuuta Vanhan raatihuoneen Empiresalissa. Tiedepalkinnon luovutti Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Professori Maarit Karppinen on yksi toiminnallisten oksidimateriaalien johtavista tutkijoista maailmassa. Materiaaleja voidaan soveltaa uusissa, ympäristöä säästävissä energiateknologioissa. Karppinen on tutkimusryhmänsä kanssa kehittänyt satoja materiaaleja, joita on käytetty esimerkiksi polttokennojen ja Li-ioniakkujen komponentteina. Toisia materiaaleja voidaan hyödyntää tulevaisuuden termosähköisissä laitteissa, joilla tulee mahdolliseksi tuottaa  puhdasta sähköenergiaa suoraan hukkalämmöstä.

Ohutkalvoja hyödynnetään muun muassa taipuisassa elektroniikassa

Karppinen on tutkinut viime vuosina myös ohutkalvomateriaaleja, joita hän tutkimusryhmänsä kanssa valmistaa Suomessa kehitetyllä ALD- eli atomikerroskasvatusmenetelmällä. ALD-ohutkalvotutkimus on tärkeä osa modernia nanoteknologiaa, ja nykyään menetelmää hyödyntävät useat johtavat elektroniikkayhtiöt maailmanlaajuisesti.

Uusinta suuntaa ALD-ohutkalvotutkimuksessa edustaa menetelmän laajentaminen puhtaasti epäorgaanisista materiaaleista hybridimateriaaleihin, joissa ohuita epäorgaanisia materiaalikerroksia yhdistetään orgaanisiin kerroksiin. Tällaisten hybridimateriaalien tutkimuksessa Maarit Karppinen on yksi pioneereista ja tämän hetken suunnannäyttäjistä maailmassa. Käytännön teknologiasovelluksia hybridiohutkalvoille etsitään esimerkiksi taipuisasta elektroniikasta sekä seuraavan sukupolven uusista energiateknologioista.

Karppinen on toiminut professorina myös Tokion teknillisessä korkeakoulussa, johon on keskittynyt useita maineikkaita materiaalitutkimuksen alan tutkimusryhmiä.

Tiedepalkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Vuodesta 1996 lähtien jaetun Helsingin tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä. Lisäksi jaettiin myös 12 tutkimusapurahaa väitös- ja lisensiaattitutkielmien tekijöille sekä post doc -tutkijoille, yhteensä 73 000 euroa. Apurahoista on erillinen uutinen.

Lisätietoja:

Timo Cantell, johtaja, Helsingin kaupungin tietokeskus, timo.cantell(at)hel.fi, puh. 09 310 73362

Maarit Karppinen, professori, Aalto-yliopisto, maarit.karppinen(at)aalto.fi, puh. 050 384 1726