Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A

Valtuutetut kokevat onnistuneensa strategiaohjelman tavoitteiden toteutumisessa

Helsingin väistyvän kaupunginvaltuuston kokonaiskäsitys kuluneesta valtuustokaudesta 2013-2016 on pääosin positiivinen. Tämä käy ilmi valtuustotyöskentelyn onnistumiseen liittyneestä itsearviointikyselystä. Erityisesti valtuustokauden strategiaohjelman tavoitteiden toteutuminen sai valtuutetuilta erityisen hyviä arvioita.

Valtuutetut kokevat valtuuston vaikutusmahdollisuudet aiempaa paremmiksi ja myös oman valtuustoryhmän vaikutusmahdollisuuksia piti hyvinä puolet vastanneista. Kolmasosa valtuutetuista kokee tosin omat vaikutusmahdollisuutensa valtuustossa huonoiksi ja vain joka kolmas pitää niitä hyvinä. Loput ovat siltä väliltä.

Valtuutettujen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan vaihtelivat politiikka-aloittain: lasten päivähoitoon, kaupungin visioon ja strategiaohjelmaan sekä kaavoitukseen vaikuttamiseen valtuutetut antoivat hyvät arvosanat. Sen sijaan työllisyyteen vaikuttaminen, palvelurakenteen ohjaus ja seutuyhteistyö koettiin vaikutusmahdollisuuksien osalta huonoina.

Ajan riittäminen ja valmistelun avoimuus haasteina

Kyselyssä nousi silti esiin kaksi selvää valtuutettujen itsensä kokemaa haastetta. Ajan riittäminen valtuutetun työssä ja päätöksenteon valmistelun avoimuus koettiin ongelmallisiksi. Vaikka valtuutettujen näkemykset näissä asioissa vaihtelivat, arvioi moni valtuutettu tilanteen huonoksi.

Myös liiallinen kiire vaikuttaa olevan valtuutetuilla yleistä. Perehtymisaika valmisteltaviin asioihin oli joka kolmannen valtuutetun mielestä huono. Vain neljäsosa kyselyyn vastanneista valtuutetuista koki, että aika riittää hyvin tai erittäin hyvin.

Huonoimmat arvosanat valtuustotyön onnistumisen edellytyksistä saivat valmistelun läpinäkyvyys ja selkeys sekä mahdollisuus vaikuttaa valmisteltaviin asioihin. Valmistelun läpinäkyvyyttä piti hyvänä vain alle viidesosa valtuutetuista eikä erittäin hyväksi sitä arvioinut yksikään. Myös lähes puolet valtuutetuista piti mahdollisuuksiaan vaikuttaa valmisteltaviin asioihin huonoina tai erittäin huonoina.

Valtuutettujen omia arvioita valtuustotyön onnistumisesta kysyttiin viidennen kerran

Tutkimus perustuu Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenille joulukuussa 2016 lähetettyyn valtuustotyöskentelyn onnistumiseen liittyneeseen itsearviointikyselyyn. Kyselyssä valtuutettuja pyydettiin arvioimaan kokemuksiaan sekä valtuutettuna työskentelystä että kaupunginvaltuuston toiminnasta kunnallispoliittisessa päätöksenteossa valtuustokaudella 2013–2016. Kyselyn kautta saatiin arvokasta tietoa muun muassa valtuutettujen ja valtuuston vaikuttamiskokemuksista sekä eri toimintatapojen merkittävyydestä päätöksenteossa. Helsingin kaupunki on toteuttanut vastaavanlaisen tutkimuksen myös vuosina 2000, 2004, 2008 ja 2012.

Julkaisu:

Anna Idström: Helsingin kaupunginvaltuuston 2013-2016 itsearviointikysely, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2017:2, pdf-julkaisu.

Lisätietoja:

tutkija Anna Idström, puh. 09 310 36526, e-mail: anna.idstrom(at)hel.fi

JAA