Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A

Helsingin kaupungin tutkimusapurahojen haku on alkanut

Kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen tekijöille (väitöskirja ja lisensiaattityö). Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoiden hankkeita

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:
• kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset,
• kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
• helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi ja arkielämä tai
• maahanmuuttoon ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt Helsingissä.

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen kahtena kappaleena 9.3.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13), tai sähköpostitse: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi.

Tutkimusapurahojen hakulomakkeet täyttö- ja palautusohjeineen löytyvät tietokeskuksen verkkosivuilta (linkki alla).

Lisätietoja antavat vs. tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist, puh. 09 310 36534 ja tutkija Vesa Keskinen, puh. 09 310 36296.

Tutkimusapurahat 2016

JAA