Kuvassa: Suomen laatupalkinto 2017 jaettiin juhlallisissa merkeissä Nordic Business Forum Messukeskuksessa 2.10. Vasemmalta: Keskinen, Terävä, Lamminpää, Hakanpää, Kivinen ja Lohela. Kuva: Pasi Salminen

Helsingin kaupungin tarkastusvirastolle Suomen laatupalkinto 2017

Suomen laatupalkinto 2017 luovutettiin maanantaina Helsingin kaupungin tarkastusvirastolle. Laatupalkinto on kansallinen tunnustus yrityksen tai julkisorganisaation erinomaisuudesta, ja sen myöntää Suomen Laatuyhdistys ry parhaalle ulkoiseen asiantuntija-arviointiin osallistuneelle organisaatiolle.

Tarkastusviraston tehtävänä on arvioida kaupungin muiden toimijoiden aikaansaannoksia ja työn tuloksellisuutta, minkä vuoksi myös oman toiminnan laadun pitkäjänteistä kehittämistä pidetään tärkeänä.  

Laatukeskuksen riippumattoman ulkoisen arvioinnin perusteella tarkastusvirasto sai nyt Suomen laatupalkinnon ja Suomen Messusäätiön myöntämän 30 000 euron suuruisen rahapalkinnon. Tunnustuksen vastaanottivat Nordic Business Forum VIP Evening -tilaisuudessa Messukeskuksessa tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää, controller Vilma Lamminpää ja arviointipäällikkö Timo Terävä

Tarkastusviraston merkittävimmiksi vahvuuksiksi arviointiryhmä nosti laadukkaiden arviointi- ja tarkastuspalvelujen tuottamisen, henkilöstön osallistamisen, osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen sekä taloudellisen ja tuottavan toiminnan. Arvioinnin mukaan tarkastusvirastossa asiantuntevan henkilökunnan tietämys ja osaaminen on valjastettu vaikuttavaksi tavaksi hallita arviointipalveluiden tuottamista ja niiden laatua. Henkilökunnan osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on strateginen päämäärä, joka tarkastusviraston asiantuntijuutta arvostavassa, avoimessa ja osallistavassa toimintakulttuurissa toteutuu erinomaisesti. 

Yhtenä tarkastusviraston tehtävänä on arvioida kaupungin strategian toteutumista. Hakanpää nostikin kiitospuheessaan esiin kaupunginvaltuuston juuri hyväksymän strategian ja Helsingin vision olla maailman toimivin kaupunki. Helsingin kaupunkia Hakanpää arvostaa kehittämismyönteisenä työnantajana. Tarkastusviraston henkilöstölle hän antaa suuren kiitoksen työlle sitoutumisesta sekä korkeatasoisen asiantuntijuuden ja jatkuvan oppimisen arvostamisesta.

Tarkastusviraston yhdessä tarkastuslautakunnan laatimat arviointikertomukset ovat luettavissa osoitteessa www.arviointikertomus.fi.

Tarkastusvirasto 

Suomen Laatupalkinto

Kuvassa: Suomen laatupalkinto 2017 jaettiin juhlallisissa merkeissä Nordic Business Forum VIP Evening -tilaisuudessa Messukeskuksessa 2.10. Palkinnon luovutti eduskunnan puhemies Maria Lohela ja sitä olivat jakamassa Laatukeskuksen johtaja Kari Keskinen ja Suomen Messusäätiön asiamies Pentti Kivinen. Tunnustuksen vastaanottivat tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää, controller Vilma Lamminpää ja arviointipäällikkö Timo Terävä. Vasemmalta: Keskinen, Terävä, Lamminpää, Hakanpää, Kivinen ja Lohela. Kuva: Pasi Salminen.

Suomen Laatuyhdistys ry edistää suomalaisten organisaatioiden kestävän kilpailukyvyn kehittämistä ja pitkäjänteistä laatutyötä. Toiminta-ajatustaan Laatukeskus toteuttaa kilpailuilla, arvioinneilla ja niihin liittyvällä tunnustuksenannolla, valmentaen, konsultoiden ja kouluttaen sekä järjestämällä seminaareja ja muita verkottumistilaisuuksia asiakkailleen.  

Suomen Messusäätiö edistää suomalaista elinkeinoelämää ja tekee tunnetuksi suomalaista teollisuutta, kauppaa ja muuta elinkeinoelämää. Säätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja. Palkinnoista tunnetuimpia ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto, Habitare-suunnittelukilpailun palkinto, Rakkaudesta kirjaan -palkinto ja Vuoden nuori suunnittelija -palkinto.