Helsingin arviointikertomus 2016 on julkaistu

Helsingin kaupungin vuoden 2016 arviointikertomus on julkaistu. Se on luettavissa osoitteessa arviointikertomus.fi.

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisesta. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten kaupungin tilintarkastajan valinnan.

Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointiin liittyvät havainnot esitetään valtuustolle laadittavassa arviointikertomuksessa. Lautakunta voi laatia valtuustolle erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävistä asioista. Helsingin kaupungin tarkastusvirasto avustaa lautakuntaa arviointitehtävän suorittamisessa. Kaikki tarkastuslautakunnan raportit julkaistaan sivulla arviointikertomus.fi.