Työntekijöitä toimistolla pöydän ääressä juttelemassa.

Palkanlaskennan asiakaspalvelun jonoja on saatu purettua

Helsingin kaupungin uuden palkkajärjestelmän käyttöönotossa ilmenneitä ongelmia ja niiden juurisyitä on selvitetty kesän aikana monin tavoin. Kaupunki on laatinut kokonaiskuvan ongelmien juurisyistä, niiden korjaamisesta ja omistajista, minkä ansioista palkkavirheiden korjaaminen on edistynyt ja asiakaspalvelun ruuhkaa on saatu purettua. 

Asiakaspalvelun palvelupyyntöjä oli jonossa 17. elokuuta 4 282, kun niitä oli 14. kesäkuuta 10 613.

Ruuhkaa voi ilmetä palkanmaksupäivinä

Myös puhelinpalvelun vastaamisaika on huomattavasti parantunut aiemmasta. Ruuhkaa ilmenee ajoittain erityisesti palkanmaksupäivien yhteydessä.

Muut kuin akuutit palkka-asiat toivotaan hoidettavan palkanmaksupäivien välisinä päivinä.

Merkittävimmät palkanmaksupäivät ovat kuun 14. päivä (vakituiset työntekijät) ja kuun viimeinen päivä (määräaikaiset työntekijät). Palkkapäivän osuessa viikonlopulle tai pyhäpäivälle palkanmaksu siirtyy edeltävään arkipäivään.

Uusi palvelupyyntölomake otettu käyttöön

Asiakaspalvelua tehostaa uusi palvelupyyntölomake, jonka kautta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työntekijöiden pyynnöt ohjautuvat heti oikeisiin käsittelytiimeihin palkanlaskennassa.

Palvelupyyntölomake toimii Helsingin kaupungin sisäverkossa. Kaupungin työntekijät löytävät lomakkeen intrasta Palkanlaskentapalvelut-sivulta.

Jos työsuhteesi ei ole vielä alkanut tai se on jo päättynyt, voit ottaa palkanlaskentaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Palkanmaksua vakautetaan syksyn ajan

Kaikkia palkkoja ei vielä pystytä korjaamaan tavoiteajassa. Palkanlaskennassa keskitytään virheiden korjaamiseen isolla osaajajoukolla, kunnes virheiden määrä ja niiden korjausaika saadaan normalisoitua.

Palkanmaksun vakauttaminen kestää tämänhetkisen arvion mukaan koko syyskauden.

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Material Bank

Lisätietoja

Palkanlaskennan yhteystiedot henkilöille, joilla ei ole voimassa
olevaa työsuhdetta Helsingin kaupunkiin

Uutinen 8.8.: Helsingin kaupunginhallitus keskusteli
palkanmaksun ongelmien hoitamisesta – tehotoimet kääntäneet tilannetta
parempaan