Vuodesta 2017 ei enää tarvitse maksaa koiraveroa.

Koiraverosta luovuttiin 1.1.2018

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11. kokouksessaan luopua koiraveron suorittamisesta Helsingissä 1.1.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa, että Talpa ei vuonna 2018 lähetä koiraverolaskuja koskien verovuoden 2017 koiraveroa. Sen sijaan vuoden 2016 (jotka on laskutettu v. 2017) tai sitä aikaisempien vuosien maksamattomien koiraverojen perintää jatketaan normaalisti myös vuonna 2018.

Vuonna 2017 Suomen yli 300 kunnasta enää vain kaksi, Helsinki ja Tampere, perivät koiraveroa. Nyt myös Helsinki on päättänyt luopua koiraverosta. Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu, Talpa, on lähettänyt koiraverolaskut ja ylläpitänyt koiraverorekisteriä.

Kaupunginvaltuuston päätösehdotuksesta selviää, että vuonna 2017 koiraverosta arvioidaan kertyvän noin 0,350 milj. euroa. Koiraverosta saatava tuotto on ollut 2000-luvulla selvässä laskussa. Vuonna 2008 sen tuotto oli 0,635 milj. euroa ja vuonna 2002 se oli 0,829 milj. euroa.

Vain joka neljäs helsinkiläiskoira maksoi veroa

Helsingissä on noin 30 000 koiraa Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus- ja tilastot -yksikön arvion mukaan. Vuoden 2016 koiraveroa laskutettiin 6 925 koirasta. Vähennystä vuoteen 2015 oli lähes tuhat koiraa. Näin ollen tilastojen mukaan helsinkiläisistä koirista vain 23 %:sta maksettiin koiraveroa vuonna 2016.

Laki koiraverosta on alun perin peräisin 1800-luvulta. Tuolloin lain avulla pyrittiin estämään vesikauhun leviäminen. Vielä 1990-luvun lopussa veron maksaneet koirat erotti kaulapannassa roikkuvasta veromerkistä ja kiersipä kaupungin koirapuistoja jossain vaiheessa myös koiraverotarkastajat.


JAA