Staran työkoneet siistivät Kauppatoria.

Stara uusi Ekokompassi-sertifikaatin ja satsaa nyt materiaalivirtojen kestävyyteen

Uudella kolmivuotisella Ekokompassi-kaudella Stara keskittyy jäteasioiden hallintaan, kiertotalouteen ja kestäviin hankintoihin.

- Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän tuella edistämme Staran ja koko Helsingin ympäristötavoitteita ja raportoimme niiden toteutumisesta. Painotamme ympäristöohjelmassa tällä kaudella jäteasioiden hallintaa, kiertotaloutta ja kestäviä hankintoja, kertoo ympäristöasiantuntija Paula Salonen.

Stara osallistuu Hiilineutraali Helsinki -ohjelman kierto- ja jakamistalouden toimenpiteisiin. Kiertotaloustavoitteissaan Stara panostaa infrarakentamisen ylijäämämateriaalien kierrättämiseen, viherjätteiden kestävämpään hyödyntämiseen ja kierrätyskasvualustatuotantoon. Liikelaitos on jo aiemmin kehittänyt kaupungin irtaimistolle kierrätyssivuston ja hallinnoi sen käyttöä.

- Meidän tekojemme ympäristövaikutukset näkyvät kaupunkilaisten arjessa. Valmisteilla oleva päästöohjelmamme tähtää muun muassa hiilipäästöissä reippaisiin pudotuksiin, joita tavoittelemme ajoneuvojen polttoaineenkulutusta, henkilöstön liikkuvuutta ja kiinteistöjen energiankulutusta ohjaamalla, Salonen sanoo.

Ekokompassin auditointikierrokset nostivat Starassa esiin jo käytössä olevia hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi siisteyden ja järjestelmällisyyden systemaattinen ylläpito varastoissa ei ainoastaan helpota tavaroiden löytymistä, vaan edistää samalla työturvallisuutta. Se, että tavarat ovat hyvässä järjestyksessä ja helposti nähtävillä vähentää esimerkiksi kemikaalien turhaa hankintaa. Ympäristötyö liittyy ihan jokapäiväiseen tekemiseen, Salonen muistuttaa. 

- Parasta työssäni on, kun löytyy konkreettinen kehityskohde ja pääsen edistämään sitä yhdessä kollegoiden kanssa. Seuraavaksi kehitämme jäteraportointia, ja tämän tavoitteen etenemisestä seuraamme Ekokompassin ympäristöohjelmassa.


Ekokompassi
on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti. Se perustuu kymmenen kriteerin noudattamiseen ja sen omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto. Ekokompassi pohjautuu ISO 14001-standardiin.