Stara sai RALA-sertifikaatin. Taustakuva Jussi Hellsten / Helsinki Marketing.

Stara sai RALA-sertifikaatin

Rakentamisen Laatu RALA ry myönsi 17. huhtikuuta Staralle RALA-sertifikaatin osoituksena toiminnan tasosta ja laadukkuudesta. Sertifiointia edelsi laaja auditointi, jossa arvioitiin johtamista, kehittämistä, resurssien hallintaa, tarjous-, sopimus- ja hankintatoimintaa sekä projektitoimintaa.

Auditointi paikansi Staran toiminnasta kymmeniä vahvuuksia, jotka kertovat toiminnan suunnitelmallisuudesta, hyvistä käytännöistä ja kehittämishalukkuudesta. Starasta todettiin muun muassa seuraavasti:

Liikelaitos toimii alan edelläkävijänä osallistumalla EU:n aluekehitysrahaston rahoittamaan hankkeeseen innovatiivisten hankintojen kehittämiseksi.

Liikelaitoksella on erillinen ympäristöohjelma (Ekokompassi), mikä sisältää selkeitä ja kunnianhimoisia tavoitteita.

Osastoilla arvioidaan niiden roolia liikelaitoskohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Mittarit ovat havainnollisia ja tavoitteet on porrastettu.

Uusille tuntityöntekijöille jaettava Staran palvelussuhdekäsikirja on erinomainen tietopaketti yleisperehdytykseen.

Työssä oppimiseen on panostettu, ja mestari-kisälli-toiminta on laajassa käytössä. 

Stara sai myös arvokkaita suosituksia toimintansa kehittämiseksi.   

Uusi toimintajärjestelmä

Sertifikaatin myöntämisen taustalla on Staran uusi toimintajärjestelmä, jonka rakentamista on luotsannut kehittämispäällikkö Pirjo-Riitta Kiiskinen.

- Työ jatkuu prosessiryhmissä. Juuri nyt suunnittelemme sisäisiä auditointeja ja jatkamme yhtenäisten toimintamallien kehittämistä. Jatkossa vuosittaiset sisäiset auditoinnit ja RALA-arvioinnit ohjaavat kehittämistyötämme, Kiiskinen kertoo.

RALA-sertifiointi on rakennusalan toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan kehittää organisaation toimintatapoja. Sertifioinnilla yrityksen toimintajärjestelmä saa julkisen vahvistuksen. RALA-sertifikaatti on tällä hetkellä 315 organisaatiolla.