Nuori haravoi lehtiä Esplanadilla.

Nuori voi sovittaa vahingontekonsa työllä

Tähän mennessä 17 nuorta on suorittanut työkorvausjakson Staran kaksivuotisessa pilottikokeilussa. Helsinki pyrkii sovittelemaan alaikäisten rikos- ja riita-asioita tilanteissa, joissa kaupunki on asianomistaja.

Sovittelukoordinaattori Jaana Bergman on vastannut työkorvauspaikkojen järjestämisestä ja työkorvausjaksojen suunnittelusta Starassa. Työkorvausjakso on nuorelle hieno mahdollisuus sovittaa tekonsa.

- Todennäköisesti tulijoita on vielä enemmän tulevaisuudessa, jos tieto työkorvauksen mahdollisuudesta tavoittaa paremmin nuoret ja heidän huoltajansa, Bergman arvioi.

Tavoitteena on, että nuori välttää näin merkinnän rikosrekisteriin. Lisäksi käytäntö asettaa nuoret tasa-arvoiseen asemaan, kun teon sovittaminen ei ole kiinni perheen varallisuudesta, vaan hyvityksen voi suorittaa työllä.

Työkorvausjakson pituus on yleensä yhdestä viiteen normaalimittaista työpäivää. Nuorelle nimetään oma ohjaaja, joka opastaa, valvoo ja kannustaa nuorta työssä.

Nuoret otettiin hyvin vastaan

Ensimmäiset työkorvausjaksot toteutuivat Starassa kesäkuussa 2018. Nuoret ovat tehneet erilaisia kaupungin viheralueiden hoidon töitä, esimerkiksi haravoineet, keränneet risuja, istuttaneet ja kastelleet kukkia sekä hoitaneet eläimiä.

Yhteistyö työnjohdon, ohjaajien ja nuorten kanssa on toiminut hyvin.

-  Kyselyyni vastanneet nuoret kertoivat, että heidät otettiin ystävällisesti vastaan, työt olivat ikätasoon sopivia ja heitä kannustettiin, Bergman kertoo.  

Pilottikokeilu päättyy kesäkuun lopussa, mutta Stara jatkaa työkorvausjaksojen järjestämistä nuorille osana normaalia toimintaansa. Stara innovoi pilotin yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kanslian sovittelutoimiston kanssa.

Lue lisää rikos- ja riita-asioiden sovittelusta >