Staran metsurille Jari Vanamolle metsätyö on elämäntehtävä.

Metsurina kaupungissa

Helsingin kaupunkimetsistä ollaan syystäkin ylpeitä. Kaupunkialueella helsinkiläisten käytössä on yhteensä 4 800 hehtaaria metsiä. Kaupungin metsäalueiden ympäristöhoidosta huolehtii Stara, jonka metsurille Jari Vanamolle metsätyö on elämäntehtävä.

Metsien hoitomenetelmiin kuuluvat puuston harvennukset, liiallisen vesakon poisto ja yksittäisten kookkaiden puiden poistot. Jari Vanamo kertoo, että työssä tarvitaan puusto- ja lajituntemusta, sillä esimerkiksi Helsingin metsissä etenkin tammea ja paatsamaa pyritään suojelemaan. Monista eri puulajeista koostuvat metsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta parempia.

Huonokuntoisten puiden poisto on osa pidempiaikaista suunnittelua: tavoitteena on, että metsissä kasvaisi jatkossakin elinvoimaista puustoa. Vähemmän terveitä puita poistamalla puuntaimet saavat enemmän tilaa. Osa puista jätetään näkösuojiksi, kun taas kuivat puut jäävät maalahopuuksi tai ne viedään pois. Haketettava raivausrisu päätyy energiaksi lämpölaitokseen.

Kaupunkimetsurina Vanamo keskittyy pienpuustoon hoitoon. Vesakoiden poistamiseen hän käyttää raivaus- ja moottorisahaa. Niiden käyttö sujuu varmasti, sillä Vanamo on ollut metsurina yli 40 vuotta.

-Lähellä asuva 92-vuotias äitini käy tosin välillä tarkistamassa, onko työn jälki moitteetonta, Vanamo naurahtaa.

Metsurin työ on fyysistä. Jotta työtä voi tehdä, on se suunniteltava hyvin ja tehtävä kaikki liikkeet ergonomisesti ja ajatuksen kanssa. Työssä käytetään turvavarusteita, jotka myös suojelevat.

Toistakymmentä vuotta Staralla työskennellyt Vanamo pitää työnsä itsenäisyydestä, työnjohto luottaa kokeneen ammattilaisen tekemiseen. Myös kaupunkilaisten asenne tuntuu hyvältä.

-Kaupunkilaiset tykkäävät, kun metsiköt ovat siistimpiä ja turvallisia, tienvarret hoidetumpia ja maasto väljempää. Tiedotamme opastein, mitä työn alla olevilla alueilla tehdään ja millä aikataululla, Vanamo sanoo.

Lähde: Stadin rakentaja -lehti 1/2020
Kuva: Otavamedia / Ville Rinne