Staran aura-auto Töölössä. Kuva: Veikko Somerpuro.

Lumen vastaanottopalveluun voi nyt rekisteröityä

Rekisteröityminen uuteen lumen vastaanottopalveluun Helsingissä on alkanut. Kaikkien asiakkaiden tulee rekisteröityä uudelleen palvelun käyttäjiksi. Muutoksen taustalla on hankintalain vaateet sekä tarve kuormien tarkempaan seurantaan ja parempaan raportointiin.

Uudistus ja uudelleen rekisteröityminen koskevat Helsingin kahdeksaa lumen vastaanottopaikkaa (Hernesaari, Kyläsaari, Viikki, Maununneva, Patola, Malmi, Herttoniemi, Vuosaari).

Rekisteröidy palveluun »

Sähköisen järjestelmän uudistus vaikuttaa myös lumenkuljetuksen käytäntöihin. Isännöitsijöiden ja muiden rekisteröityneiden suurasiakkaiden laskutus yksinkertaistuu, kun jatkossa heidän sopimuskumppaninsa voivat tuoda kuormia tilaajiensa piikkiin.

Uusi järjestelmä on myös avoimempi ja luotettavampi. Jatkossa asiakkaiden on entistä helpompi seurata laskujensa kertymistä sähköisessä järjestelmässä. 

Lumen vastaanottopaikkojen kameravalvontaa on tehostettu ja poistumistunnistimet on otettu käyttöön. Turvallisuus paranee, sillä ongelmatilanteisiin reagoidaan ympäri vuorokauden. Tehostettu valvonta vähentää myös ympäristöriskejä, kun kuormien valvonta paranee.  

Tiedotustilaisuuden 7.11.2018 materiaalit

Uudistus ja sen tausta »
Asiakaspalvelu »
Tekniset uudistukset lumen vastaanottopaikoilla »
Rekisteröityminen ja sovelluksen käyttö »