Kivitasku hiekkamaalla.

Helsinki kehittää rakentamisen ylijäämämaiden kierrätystä

Stara testasi viime kesänä Kivikossa, saadaanko rakentamisen ylijäämämaista valmistettua hyviä kasvualustoja erilaisiin viherrakentamisen tarpeisiin. Tulokset olivat lupaavia, joten kasvualustojen tuotanto käynnistyy tänä keväänä isommin.

Kivikossa on jo vuosia otettu vastaan työmailta tulevia pintamaita, jotka sopivat hyödynnettäviksi. Uutta on niiden jalostaminen viherrakentamisen tarpeisiin.

Kesällä 2019 Staran maaperäekspertit jaottelivat ja käsittelivät pintamaat sekä selvittivät niiden viljavuutta. Sen jälkeen he kehittelivät uusia ”reseptejä” eli etsivät kullekin maa-ainekselle sopivan sideaineen ja sille oikean sekoitussuhteen.   

Helsinki kehittää työmailta tulevien pintamaiden kierrätystä ja hyödyntämistä niin, että koko ketju toimii yhä paremmin ja käytännöt vakiintuvat. Tavoitteena on laajentaa kierrätystä myös savimassoihin ja niin sanottuihin kynnysarvomaihin. Etenkin savimaiden hyödyntäminen voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä.

Kivitasku sai pesiä rauhassa

Ympäristöinsinööri Markku Nevalaisen mieleen jäi viime kesältä myös sympaattinen yksityiskohta. Hän huomasi kenttäkatselmuksen yhteydessä kivitaskun pesän. Pesäpaikaksi valikoitunut kasa oli tarkoitus pian ajaa pois.

- Laskin, että siinä vaiheessa kesää pesueen poikasvaihe on jo pitkällä, joten poikaset jättäisivät pian pesän. Päätimme työkavereiden kanssa, että kivitaskut viettäkööt perhe-elämää tarvitsemansa ajan, me ajamme sillä aikaa ulos muita kentällä olevia kasoja.

Näin työntekijät suojelivat maa-ainesten kierrättämisen ohella luontoa myös pikkulintutasolla. Samalla työt jatkuivat keskeytyksettä, eikä lintujen suojelu hidastanut maa-ainesten vastaanottoa tai luovutusta. Parin viikon päästä kivitaskun poikue oli jo lentänyt pesästään, ja työ jatkui tälläkin kasalla.

Nevalainen kirjoittaa samasta aihepiiristä Staran uudessa asiantuntijablogissa nimeltä Luottokumppani.

Luottokumppani-blogi »

Kuva: Canva-kuvapankki / Gerdzhikov